Partnerzy - Akademickie Centrum Designu

Partnerzy

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Wydział Architektury i Wzornictwa jest największym wydziałem Gdańskiej ASP. Łączy trzy kierunki: Wzornictwo, Architekturę Wnętrz oraz Architekturę Przestrzeni Kulturowych. Posiada jedną z najbogatszych ofert dla studentów kierunków projektowych w kraju.
Duża różnorodność zauważalna jest szczególnie na kierunku Wzornictwo, gdzie poza intensywnym kursem podstaw i narzędzi projektowych, studenci mają dostęp do różnych pracowni specjalistycznych od grafiki użytkowej, przez zdobywający prestiżowe nagrody produkt jak i mebel aż do projektowania okrętów
czy biżuterii. Szczególnie charakterystyczne dla wydziału, są te które współpracują z lokalnym przemysłem związanym z projektowaniem ekskluzywnych jachtów jak i wykorzystywaniem znanego na całym świecie bursztynu bałtyckiego do projektowania biżuterii.
Siedziba uczelni mieści się w jednym z najcenniejszych zabytków Gdańska — Wielkiej Zbrojowni tuż przy starówce.
Wydział poza edukacją podejmuje współpracę z partnerami zewnętrznymi z dziedziny biznesu, produkcji oraz instytucjami związanymi z promocją i rozwojem designu w Polsce. Kadra może się poszczycić międzynarodowymi realizacjami oraz wystawami w cenionych ośrodkach kultury na świecie, co również przekłada się na wysoką ocenę absolwentów wśród pracodawców w kraju i za granicą.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Wizytówką Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest Wydział Grafiki Projektowej. ASP w Katowicach to jedna z najmłodszych wyższych szkół artystycznych w kraju. Wcześniej funkcjonowała jako filia krakowskiej ASP. Poza dawnym budynkiem, uczelnia może się dziś poszczycić zupełnie nowym gmachem o świetnym projekcie architektonicznym, wplecionym w przestrzeń miasta, w bardzo bliskim sąsiedztwie dawnej siedziby. Świetnie przemyślana architektura gmachów, które zostały połączone z otwartymi przestrzeniami, z zielenią umożliwia studentom również pracę na zewnątrz. Katowice mają też świetnie wyposażone
laboratoria i to zarówno te dotyczące druków 2D, jak i 3D. Także laboratoria i warsztaty wyposażone są w maszyny i urządzenia najnowszej generacji, z których pod okiem specjalistów studenci mogą korzystać, by realizować modele swoich projektów w różnych technikach i technologiach. Katowicki Wydział Projektowania Form Przemysłowych współpracuje z wieloma firmami z różnych dziedzin gospodarki. Prowadzi też badania we współpracy z Akademią Medyczną oraz z Centrum Kardiologii w Zabrzu. Dzięki tej współpracy powstaje wiele bardzo ciekawych i bardzo innowacyjnych projektów związanych ze światem medycyny oraz rehabilitacji. Katowice to także bardzo mocny Wydział Grafiki Projektowej. Akademia może pochwalić się imponującą strefą pozwalająca na profesjonalne realizowanie filmów i animacji. W Katowicach powstaje też wiele projektów tzw. socjalno-społecznych, co wynika ze specyfiki położenia geograficznego – na Górnym Śląsku.

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, w której studiowało wielu słynnych polskich malarzy, grafików i rzeźbiarzy, w roku 2018 obchodziła swoje 200-lecie. Jednak jest ona znana nie tylko z wydziałów artystycznych. To właśnie tutaj w 1964 roku powstał pierwszy Wydział Wzornictwa Przemysłowego w powojennej Polsce. W krakowskiej Akademii studenci mogą również zdobywać wiedzę i doświadczenie w dziedzinie architektury wnętrz, projektowania mebla oraz grafiki projektowej. Specyficzną cechą krakowskiego Wydziału Wzornictwa jest położenie nacisku na metodykę projektowania, projektowanie uniwersalne oraz inspiracje związane
z tradycjami polskiej sztuki użytkowej i rzemiosła. Dobrze znana jest również działająca na wydziale Katedra Komunikacji Wizualnej. Szkoła dysponuje warsztatami, gdzie studenci mogą wykonywać modele produktów, korzystając z tradycyjnych urządzeń oraz drukarek 3D i obrabiarek CNC. Wydział współpracuje z wieloma firmami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, a jego studenci zostają laureatami prestiżowych konkursów. Jak wykazują badania losów absolwentów prowadzone przez uczelniane Biuro Karier około 80% absolwentów wydziału znajduje zatrudnienie w przemyśle.

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi to nowoczesna uczelnia artystyczna z ponad 70-letnią tradycją. Studenci mają do dyspozycji bogatą ofertę studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Od października 2019 roku nowa struktura Akademii zakłada istnienie dwóch wydziałów: Wydziału Sztuk Pięknych i Wydziału Sztuk Projektowych. Celem studiów na Wydziale Sztuk Projektowych jest kształcenie designerów o wysokich kwalifikacjach, zdolnych do podejmowania działań projektowych i indywidualnej
aktywności twórczej w obszarze produktów przemysłowych i systemów wizualnych, ubioru, biżuterii, tkaniny, scenografii czy gier komputerowych. Uczelnia oferuje również studia skierowane do przyszłych architektów wnętrz. Proces edukacji na wymienionych kierunkach opiera się na zdobywaniu umiejętności projektowych, poznawaniu różnorodnych technologii i zdobywaniu wiedzy o wdrażaniu projektów do produkcji poprzez współpracę z przemysłem.

 

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu to największa uczelnia artystyczna w Polsce, jest spadkobiercą dziedzictwa utworzonej w 1919 roku Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego.Uzyskanie przez Uczelnię w 2012 roku statusu uniwersytetu jest potwierdzeniem wysokiej jakości i wielokierunkowości kształcenia. Obecnie UAP szczyci się piętnastoma kierunkami studiów ulokowanymi na ośmiu wydziałach. Unikatowa w skali kraju jest otwartość wszystkich pracowni Uczelni dla studentów różnych kierunków. Możliwość studiowania poszczególnych dziedzin we wszystkich pracowniach artystycznych i projektowych
decyduje o wszechstronnym poszerzaniu świadomości studentów. Wydziałem, który skupia w sobie aż cztery obszary sztuki jest Wydział Architektury i Wzornictwa, na którym prowadzone są następujące kierunki: architektura, design krajobrazu, wzornictwo, projektowanie mebla. Kadra pedagogiczna to profesjonalni projektanci, praktykujący zawodowo, jak i zajmujący się badaniami nad różnorodnymi zagadnieniami dotyczącymi istoty projektowania we współczesnym świecie. Szeroko zakrojona współpraca z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak instytucje państwowe, firmy produkcyjne, organizacje czy stowarzyszenia, przekłada się na praktyczne przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej i działalności artystycznej.

 

Akademia Sztuki w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie to najmłodsza i pierwsza w Polsce publiczna wyższa uczelnia artystyczna łącząca sztuki wizualne ze sztukami muzycznymi. Kształcimy ok. 750 studentów, którzy zdobywają nagrody i wyróżnienia w międzynarodowych konkursach wszystkich dziedzin sztuki. Od października 2019 roku w strukturach Akademii istnieją trzy wydziały projektowe: Wydział Architektury Wnętrz, Wydział Grafiki oraz Wydział Wzornictwa. Akademia Sztuki w Szczecinie stawia na kształcenie świadomych, kreatywnych projektantów. Nasi studenci i absolwenci wykorzystują nowe technologie, tworzą projekty odpowiadające potrzebom indywidualnych odbiorców,
społeczeństwa i miasta. Akademia uznaje zindywidualizowanie procesu dydaktycznego za najważniejszy element kształcenia – daje to możliwość bardzo wnikliwej analizy poszczególnych etapów rozwoju świadomości projektowej i artystycznej studentów, co z kolei pozwala indywidualnie dostosować program nauczania do dynamicznie zmieniających się sektorów kreatywnych oraz rynku sztuki. Dzięki obecności w Akademii Sztuki w Szczecinie Centrum Przemysłów Kreatywnych, w skład którego wchodzi 16 nowoczesnych laboratoriów, uczelnia staje się miejscem dialogu designu, sztuki z biznesem, gdzie projektowanie w warunkach akademickich odpowiada potrzebom biznesowym. 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest najstarszą artystyczną uczelnią wyższą w Polsce. Od ponad stu lat rozwija talenty młodych artystów w dziedzinie malarstwa, rzeźby, grafiki, konserwacji i restauracji dzieł sztuki czy sztuki mediów, w tym animacji, fotografii i przestrzeni audiowizualnej. W ramach Akademii działa Wydział Wzornictwa, który istnieje od 1977 roku. Jego program promuje myślenie holistyczne, łączy projektowanie produktu, komunikacji wizualnej i przestrzeni oraz projektowanie ubioru z wiedzą o rynku, technologiach, naukach społecznych, sztuce i kulturze. Trzy kluczowe filary
programu to design, sztuka i teoria. 
DESIGN. Projektowanie jest dziś obecne we wszystkich sferach życia. Projektowane są nie tylko produkty przemysłowe czy grafika, ale też usługi i doświadczenia. Design jest traktowany jako proces prowadzący do tworzenia rozwiązań, które dostarczają odbiorcom istotnych dla nich wartości, zarówno funkcjonalnych i estetycznych jak i emocjonalnych. 
SZTUKA. Studenci uczestniczą w zajęciach z malarstwa, rysunku i rzeźby. Szczególną rolę w nauczaniu artystycznym pełni koncepcja formy otwartej opracowana przez Oskara Hansena oraz program Pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza. Rolą nauczania sztuki na Wydziale Wzornictwa jest kształtowanie wolnego, twórczego i niezależnego myślenia. 
TEORIA. Wydział Wzornictwa posiada własną Katedrę Historii i Teorii Designu. Studenci, oprócz zajęć z estetyki, historii sztuki, czy filozofii, uczestniczą w wykładach, seminariach i konwersatoriach, które łączą ich praktykę z kontekstem społecznym, politycznym i ekonomicznym. Katedra Historii i Teorii Designu organizuje co dwa lata międzynarodowa konferencja Fair Design, która poświęcona jest wyzwaniom, przed którymi stoją współcześni projektanci.

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w swej ponad 70-letniej historii staje się znaczącym ośrodkiem kulturo- i opiniotwórczym. Uczelnia pełni rolę centrum aktywności artystycznej, badawczej i dydaktycznej w zakresie sztuk pięknych i projektowych. Obecnie posiada cztery wydziały: Malarstwa i Rzeźby, Grafiki i Sztuki Mediów, Ceramiki i Szkła oraz Architektury Wnętrz i Wzornictwa, wewnątrz których funkcjonuje osiemnaście katedr. Oferta edukacyjna umożliwia kształcenie na jedenastu kierunkach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,
studia z wykładowym językiem angielskim, studia podyplomowe i szkołę doktorską. Działalność edukacyjna jest oparta na szacunku dla tradycji szkolnictwa artystycznego, umiędzynarodowieniu kształcenia, otwartości kulturowej i wolności nauczania; osiągnięcia artystyczne, naukowe i badawczo-rozwojowe są rezultatem permanentnego wzmacniania potencjału badawczego, w tym rozbudowy infrastruktury i podnoszenia kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej, a współpraca z otoczeniem, która bazuje na fuzji nauki i sztuki, techniki i artystycznej wizji, jest dedykowana społeczeństwu oraz regionalnej i ponadregionalnej gospodarce. Dalszy rozwój Akademii jest warunkiem utrzymania związków z wciąż zmieniającym się światem, z nowymi ideami artystycznymi, trendami projektowymi oraz technikami i technologiami realizacyjnymi. Z uczelnią i miastem są związani uznani artyści i projektanci, których nazwiska wpisują się w kanon polskiej sztuki współczesnej.