logo-acd

O ACD

Akademickie Centrum Designu przy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi powstało 1 marca 2014 r. jako jednostka organizacyjna działająca w strukturze ASP. Powołane zostało w celu zintegrowania wydziałów projektowych wszystkich szkół państwowych, stymulacji ich rozwoju, innowacyjności procesów dydaktycznych, a także zacieśnienia współpracy z podobnymi jednostkami w Europie.

Bardzo istotnym elementem działalności ACD jest stałe kreowanie współpracy pomiędzy biznesem a nauką poprzez realizację

wspólnych prac badawczo – rozwojowych i projektowych.

Stawiamy sobie również za cel promocję polskich szkół designu, kreowanie polskiego designu oraz promowanie polskiego przemysłu.

Pragniemy stworzyć platformę łącząca potencjał naukowy, dydaktyczny i aparaturowy w celu podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności studiów na kierunkach projektowych w polskich uczelniach artystycznych.

Informacja o konkursie

Z ogromną przyjemnością informujemy, że ogłoszony w lutym 2016 roku konkurs na logo Akademickiego Centrum Designu został rozstrzygnięty. Konkurs skierowany był do studentów wydziałów projektowych państwowych uczelni artystycznych wchodzących w skład ACD.

Ogłoszenie wyników odbyło się 8 lipca 2016 r. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr hab. Mariusza Włodarczyka prof. ASP, po dokonaniu oceny 42 nadesłanych prac, przyznała nagrodę główną w wysokości 3.000 zł oraz wyróżnienie.

Autorką zwycięskiego projektu jest Paulina Strojnowska, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Praca powstawała pod artystyczną opieką Pawła Krzywdy, asystenta w Katedrze Projektowania Graficznego katowickiej ASP.

Wyróżnienie przypadło natomiast Monice Pabian studiującej w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Opiekunem jej pracy był prof. Władysław Pluta z Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie.

Nagrodzony projekt Pauliny Strojnowskiej stanie się wkrótce oficjalnym znakiem Akademickiego Centrum Designu.

***

Działalność Akademickiego Centrum Designu nakierowana jest na stałe kreowanie współpracy pomiędzy biznesem a nauką poprzez realizację wspólnych prac badawczo-rozwojowych i projektowych. ACD ma być pomocne w pozyskiwaniu funduszy potrzebnych do finansowania wspólnych działań z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. Centrum integruje działalność wydziałów projektowych wszystkich uczelni państwowych.


> Zobacz nagrodzone projekty <

Oferta

Akademickie Centrum Designu przy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi integruje wydziały projektowe wszystkich państwowych uczelni plastycznych.

Akademickie Centrum Designu oferuje:

 1. Wykonywanie innowacyjnych projektów w zakresie:
  1. projektowania produktów
  2. projektowania mebli
  3. projektowanie tkanin, ubioru i tekstyliów
  4. projektowanie wnętrz
  5. projektowanie dla przestrzeni publicznej
  6. projektowanie krajobrazu
  7. projektowanie identyfikacji wizualnej firmy
  8. projektowanie systemów informacji i komunikacji wizualnej
  9. projektowanie gier, multimediów i obiektów interaktywnych
 1. Wykonywanie badań i ekspertyz:
  1. badania ergonomiczne
  2. badania funkcjonalne
  3. badania wizualne
 2. Wykonywanie makiet, prototypów i małych serii produkcyjnych
 3. Doradztwo i konsultacje
 4. Pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych
 5. Promocja designu

<<< Szczegółowa oferta >>>

ZADANIA ACD

Działania ACD realizowane są w czterech blokach tematycznych:

A) Promocja – propagowanie polskich szkół designu na rynku krajowym
oraz na terenie Europy realizowane poprzez:

 • udział w znaczących imprezach targowych i festiwalach
 • wystawy prac pedagogów i studentów
 • e-wydawnictwo i publikacje promujące efekty pracy i sukcesy dydaktyczne
 • galerię designu

B) Edukacja – szeroko pojęta dydaktyka w zakresie design kierowana do szerokiego grona odbiorców realizowana w formie:

 • tras wykładowych czyli cykli wykładów prowadzonych przez uznanych projektantów
 • wykładów otwartych
 • szkoleń tematycznych dla studentów i pedagogów
 • kursów zarządzania designer dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 • studiów podyplomowych prowadzonych przez uznanych w Europie projektantów i dydaktyków
 • warsztatów kreatywnego rozwiązywania zadań projektowych
 • wymiany wiedzy i doświadczeń pedagogów uczelni skupionych w Konsorcjum

 

C) Doradztwo – skierowane do środowiska producentów, realizowane w formie:

 • wsparcia projektowego i doradczego dla firm przy rozwoju nowych produktów
 • tworzenia strategii wdrażania nowych produktów wykreowanych przez studentów
 • design audyt

D) Laboratorium Designu – stawiające sobie za cel realizację wspólnych prac badawczych i wdrożeniowych we współpracy nauki z przemysłem poprzez:

 • prace badawcze dla przemysłu
 • fast prototyping i wdrażanie innowacyjnych prac badawczych
 • realizacja wszelkich prac badawczo-rozwojowych przy współpracy
  z przemysłem
więcej działań ACD

ZADANIA ACD

Działania ACD realizowane są w czterech blokach tematycznych:

A) Promocja – propagowanie polskich szkół designu na rynku krajowym
oraz na terenie Europy realizowane poprzez:

 • udział w znaczących imprezach targowych i festiwalach
 • wystawy prac pedagogów i studentów
 • e-wydawnictwo i publikacje promujące efekty pracy i sukcesy dydaktyczne
 • galerię designu

B) Edukacja – szeroko pojęta dydaktyka w zakresie design kierowana do szerokiego grona odbiorców realizowana w formie:

 • tras wykładowych czyli cykli wykładów prowadzonych przez uznanych projektantów
 • wykładów otwartych
 • szkoleń tematycznych dla studentów i pedagogów
 • kursów zarządzania designer dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 • studiów podyplomowych prowadzonych przez uznanych w Europie projektantów i dydaktyków
 • warsztatów kreatywnego rozwiązywania zadań projektowych
 • wymiany wiedzy i doświadczeń pedagogów uczelni skupionych
  w Konsorcjum

C) Doradztwo – skierowane do środowiska producentów, realizowane w formie:

 • wsparcia projektowego i doradczego dla firm przy rozwoju nowych produktów
 • tworzenia strategii wdrażania nowych produktów wykreowanych przez studentów
 • design audyt

D) Laboratorium Designu – stawiające sobie za cel realizację wspólnych prac badawczych i wdrożeniowych we współpracy nauki z przemysłem poprzez:

 • prace badawcze dla przemysłu
 • fast prototyping i wdrażanie innowacyjnych prac badawczych
 • realizacja wszelkich prac badawczo-rozwojowych przy współpracy
  z przemysłem
 
 

W skład ACD wchodzą następujące uczelnie:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,

Uniwersytet Sztuki w Szczecinie,

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Rada Programowa Akademickiego Centrum Designu:

Prof. Sławomir Fijałkowski
Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk

Dr hab. Urszula Smaza-Gralak, prof. ASP
Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa ASP Wrocław

Prof. Ksawery Piwocki
Dziekan Wydziału Wzornictwa ASP Warszawa

Prof. Marek Owsian
Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa UA Poznań

Dr hab. inż. arch. Andrzej Wachowicz
Dziekan Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP Łódź

Prof. Andrzej Ziębliński
Dziekan Wydziału Form Przemysłowych ASP Kraków

Dr Anna Machwic-Adamkiewicz
Dziekan Wydziału Projektowego

Dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. Ndzw.
Kierownik Katedry Nowych Mediów Wydział Malarstwa
i Nowych Mediów US Szczecin

Koordynatorzy ACD z ramienia uczelni:

dr Marta Więckowska ASP Katowice

dr Marta Flisykowska ASP Gdańsk

dr hab. Gabriel Palowski prof. ASP

dr Marcin Konicki UA Poznań

dr Rafał Dobruchowski ASP Łódź

Barbara Siorek ASP Kraków

dr Jerzy Dobrzański ASP Szczecin

mgr Maciej Stefański ASP Warszawa

KONTAKT:

Dyrektor ACD
Piotr Statucki
piotr.statucki@asp.lodz.pl
tel: 42 25 47 408

Biuro ACD
Julia Mrówczyńska-Pałgan
julia.mrowczynska@asp.lodz.pl
tel: 42 25 47 511