Aktualności

Człowiek Przyszłości 2052

20
Maj

Akademickie Centrum Designu po raz kolejny patronuje wydarzeniu Eco Make, które odbędzie się 30 listopada 2020 r. w formule online.  Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

 

Więcej

Wystawa Design32 – Najlepsze Dyplomy Projektowe

20
Maj

Design 32 - Najlepsze Dyplomy Projektowe publicznych uczelni artystycznych w Polsce od czwartku 28 maja będą dostępne dla zwiedzających.  Galeria Rondo Sztuki otwiera swoje podwoje z wyjątkową wystawą młodych projektantów. Zaprezentowane zostaną 32 projekty dyplomowe wytypowane przez 8 publicznych uczelni artystycznych. W Galerii + na piętrze obejrzymy również najlepsze prace z ostatnich 10 lat. Patronat nad wydarzeniem objęło Akademickie Centrum Designu. Od lat wspieramy, integrujemy i popularyzujemy dorobek młodych twórców i ich mentorów.

Czytaj więcej

Rekomendacje

Prof. Jolanta Rudzka-Habisiak

Rektor ASP Łódź

Rektorzy ośmiu państwowych uczelni artystycznych dostrzegli problem braku wspólnej platformy, która nie tylko monitorowałaby kariery ich absolwentów i pozyskiwała dane dotyczące oczekiwań pracodawców, ale także uwzględniała europejskie oraz światowe tendencje i nowe doświadczenia w kształceniu. Właśnie dlatego pojawiła się inicjatywa powołania Akademickiego Centrum Designu, mającego na celu zintegrowanie wszystki ch wydziałów projektowych szkół państwowych i umocnienie ich pozycji wobec rosnącej konkurencji szkół prywatnych.

Do projektu Akademickiego Centrum Designu przystąpiły Akademie Sztuk Pięknych z Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Wrocławia i ze Szczecina oraz Uniwersytet Artystyczny z Poznania.

Prof. Ksawery Piwocki

Przewodniczący Rady ACD
Dziekan Wydziału Wzornictwa ASP Warszawa

ACD to centrum, w którym chcemy kumulować edukację kulturalną przeznaczoną dla okolicznych mieszkańców, dla studentów tych uczelni i dla wszystkich w Polsce, którzy mieliby ochotę o designie usłyszeć, nauczyć się designu, przejść ścieżki edukacyjne.

Chcielibyśmy młodszemu pokoleniu, w różnych grupach wiekowych, przybliżyć kulturę, a edukację tak przeprowadzić, aby oprócz tego, że będą mogli próbować swoich sił w designie, mogli zaprzyjaźnić z kulturą jako taką, ze sztukami plastycznymi. Nie ukrywam, że liczymy, iż wśród młodzieży znajdą się przyszli studenci naszych szkół. Chcielibyśmy, aby w przestrzeniach wystawienniczych Centrum zafunkcjonowały wystawy największych artystów europejskich, aby przyjeżdżali tu ludzie, którzy są znani w całym świecie, którzy mogliby prezentować najnowocześniejsze trendy w designie.

Piotr Statucki

Kanclerz ASP

W Akademickim Centrum Designu znajdują się powierzchnie wystawiennicze, część dedykowana edukacji kulturalnej, a także część hotelowa i restauracyjna. W Centrum są również dwie ścieżki edukacyjne, a uczestnicy warsztatów i szkoleń będą mieli możliwość zaprojektowania komputerowo bądź na rysunku swoich wizji przedmiotów codziennego użytku, następnie wygenerowania opracowanych elementów na komputerze, omówieniu ich z konstruktorami i designerami oraz wykonaniu ich w rzeczywistych wymiarach na maszynach do tego przystosowanych: metodą skrawania, spawania, czy druku 3D.

Jednocześnie na terenie ACD znajdą się dwie przestrzenie wystawiennicze, w których prezentowane będą osiągnięcia z zakresu designu studentów z całej Polski.

Partnerzy

Instytut Wzornictwa Przemysłowego
RDMILPL
Technology Applied