Akademickie Centrum Designu - NIE!POKÓJ / DESIGN W PROCESIE

NIE!POKÓJ / DESIGN W PROCESIE

« wróć

NIE!POKÓJ to wystawa zacierająca różnice pomiędzy tym co projektowe i artystyczne, ale i pomiędzy tym co często dzieli społeczeństwo. Konsekwencją podziałów są dotkliwe naruszenia zasad funkcjonowania społecznego. Dlatego powtarzając za Arystotelesem, nawet ekonomia musi być zakorzeniona w moralności. Tematyka ekspozycji dotyka więc zasad i norm jakie powinny być zachowane aby utrzymać równowagę życia społecznego. W odpowiedzi na trwający konflikt zbrojny na Ukrainie, twórcy i projektanci odnoszą się do wartości określających autonomiczność jednostki. Prace ich stanowią wręcz dotykalny emblemat wolności.

NIE!POKÓJ to inicjatywa, która za pośrednictwem fundacji Gajusz wspiera dzieci ukraińskie i ich rodziny w bardzo trudnym dla nich czasie.

NIE!POKÓJ to wystawa w procesie. Praca każdego z projektantów i twórców akademickich i zaproszonych gości to osobista odpowiedź na hasło przewodnie wystawy, będące jednocześnie jej tytułem. Ten wielogłos doskonale wybrzmiewa w kontekście idei Re:Generacji Łódź Design Festiwal 2022, którego częścią jest wystawa.

Początek wystawie dały prace uznanego polskiego malarza Bartosza Kokosińskiego.

 

artyści i projektanci:

Marek Błażucki, Aleksandra Bonikowska, Rafał Dobruchowski, Elvin Flamingo, Katarzyna Gołębiowska, Karolina Hałatek, Karol Janiak, Michał Jankowski, Barbara Kaczorowska, Bartosz Kokosiński, Kajetan Komorowski, Katarzyna Kozyra, Sebastian Kularski, Wiktoria Lenart, Jakub Łączny, Katarzyna Miller, Le Mai Nguyen – Zaniewska, Beata Marcinkowska, Karina Marusińska, Joanna Miklaszewska – Sierakowska, Aleksandra Munzar-Sobolewska, Tomasz Musiał, kolektyw NEON Martyna Rajewska&Jolanta Kwarciak, Michalina Owczarek – Siwak, Arkadiusz Piętak, Maja Rowecka, Michał Rybiński, Martyna Rzepecka, Aleksandra Stępień, Robert Zdanowski

 

oprawa graficzna

Sławomir Łukuć


kuratorka

Magdalena Komborska

 

miejsce

P1_Akademickie Centrum Designu

Księży Młyn 13/15, Łódź

 

Wystawa czynna_pon. / czw. 13.00 – 18.00 i wt. / śr. / pt. 9.00 – 15.00

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie podczas Łódź Design Festiwal 12.05_ g.19.30 , 19.05_g.17.0,

wystawa czynna 14 maja od 12.00-18.00

Finisaż wystawy 31.05 godz.17.00 z oprowadzaniem kuratorskim o godz. 17.30 i godz. 18.30
 
Czas trwania wystawy_8.03 – 31.05.22
 
Wystawa prezentowana w ramach Re:Generacja Łódź Design Festival 2022

 

 

DESIGN W PROCESIE_cykl konferencji

IDEA

Początków procesów, w którym design wyłania się jako samodzielna dyscyplina zapewne należy szukać w Renesansie. Wtedy to pojawia się myśl o arti del disegno, tzn. o „sztukach rysunkowych”. Dzieje słowa design splatają się pod tym względem
z dziejami samej tej dyscypliny. Angielskie słowo design wywodzi się bowiem z włoskiego disegno, pojęcia, które pozwoliło po raz pierwszy w historii uchwycić́ pokrewieństwo architektury, malarstwa i rzeźby. To w Renesansie (w epoce, która nie miała jeszcze pojęcia „sztuk pięknych”) pojawiło się pojęcie „sztuk rysunkowych” – przekonanie, że wspólną podstawą owych sztuk jest disegno. Pamiętać jednak warto, że termin ten wprowadzony wówczas przez Cenniniego miał nie tylko znaczenie rysunku ale również projektu, zamiaru, koncepcji. Pod pojęciem designu kryje się wiele innych pojęć, które z kolei składają się architektura, estetyka przemysłu, projektowanie ergonomiczne, projektowanie graficzne i komunikacji wizualnej, przemysł artystyczny, stylistyka, sztuka przedmiotu, sztuki dekoracyjne, sztuki projektowe, sztuki stosowane, sztuki użytkowe, wzornictwo graficzne, wzornictwo przemysłowe. Design jest motorem napędowym współczesnej kultury i przemysłu kultury, przyczynia się bezpośrednio do rozwoju wielu dziedzin związanych ze sztuką i przemysłem.

Akademia Mistrzów

Akademie Sztuk Pięknych kształcą twórców kultury w zakresie sztuk pięknych i sztuk projektowych. Twórcy ci stanowią grupę docelową do której będziemy adresowali to działanie. Polega ono na cyklicznych spotkaniach konferencyjnych o charakterze warsztatowym na tematy związane z problematyką kreatywnej edukacji sztuk projektowych i sztuk pięknych. W zależności od tematyki działań grupa docelowa będzie poszerzana o osoby z kręgów zarządców biznesowych, design managementu, art managementu i innych. W spotkaniach uczestniczyć będą zaproszeni eksperci z rynku europejskiego i światowego chcący podzielić się swoimi doświadczeniami. Finalnym efektem takich warsztatów będą prototypowane wybrane realizacje projektowe i publikacje do opracowania książkowego i elektronicznego całej rocznej edycji. Całość będzie podsumowana wystawą najlepszych prac z całego cyklu zaprezentowaną w naszej galerii oraz festiwalem z wystaw o randze międzynarodowej.

 

PROGRAM spotkanie konferencyjnego

  1. Spotkanie konferencyjne

„Rysunek jako narzędzie w procesie kreacji”

W opracowaniach dotyczących malarstwa antycznego można spotkać termin „skenografia”, do jego elementów należał przede wszystkim  rysunek, proporcje, geometria, perspektywa, a kolor został prawie pominięty. Pewien szwedzki siedemnastowieczny humanista B. J. Schefferus w dziele De graphice stosuje następujący podział malarstwa: argumentum (temat), delineatio (rysunek), proportio (proporcja), mensuratio (perspektywa), lument et umbra (światło i cień), motus (wyrażenie uczuć przez ruch i gest), gratia et color. W renesansie rozwija się myśl o tzw. sztukach rysunkowych (arti del disegno). Dzieje słowa „design” splatają się z dziejami tej dyscypliny. Angielskie słowo „design” wywodzi się z włoskiego „disegno” – pojęcia, które pozwoliło po raz pierwszy uchwycić pokrewieństwo architektury, malarstwa i rzeźby. To w renesansie (w epoce, w której nie funkcjonowało jeszcze pojęcie „sztuki piękne”) pojawił się termin „sztuki rysunkowe” – wzięło się to z przekonania, że wspólną podstawą owych sztuk jest disegno. Pamiętać jednak warto, że termin ten, wprowadzony przez Cenniniego, miał opisywać nie tylko rysunek, ale również projekt, zamiar, koncepcję.
                         Aktualnie rysunek akademicki artystyczny i projektowy stanowią zupełnie nową formę wyrazu i spełniają wiele funkcji w procesie powstawania projektu i dzieła. Rysunek projektowy jest formą komunikacji wizualnej, wyrazem koncepcji i idei projektowych. Można mówić o rysunku intermultimedialnym, performance, rysunku przestrzennym, animowanym i video, rozszerzając go aż po formy badawcze pod kątem projektowym, artystycznym i naukowym.

 

Wydarzenie prezentowane w ramach Re:Generacja Łódź Design Festival 2022

i Roku Modzelewskiego.

 

             HARMONOGRAM KONFERENCJI

niedziela, 8 maja

12.00 Otwarcie konferencji

Akademickie Centrum Designu, P1, sala konferencyjna

12.10 – 13.10

Prelekcje i prezentacje prac projektowych i artystycznych dydaktyków i gości:

            30 min_lunch

13.40 – 16.40

Prelekcje i prezentacje prac projektowych i artystycznych dydaktyków i gości:

16.50 Zakończenie konferencji

17.00 wernisaż „Elvin Flamingo. ROBOTY jako rozszerzone medium sztuki biologicznej” ,
oprowadzanie po wystawie z udziałem artysty

 

18.00 oprowadzanie po wystawie „NIE!POKÓJ”

 

Wejście: Drzwi główne, od strony ulicy Księży Młyn