Akademickie Centrum Designu - AKADEMIA MISTRZÓW (III) Kreacja artystyczna jako element procesu tworzenia. BIO – KREACJA

AKADEMIA MISTRZÓW (III) Kreacja artystyczna jako element procesu tworzenia. BIO – KREACJA

« wróć

cykl „DESIGN w procesie” 

wystawa i konferencja, warsztaty

 

IDEA. Kreacja artystyczna jako element procesu. BIO-KREACJA

Kreacja, uznana jest jako akt tworzenia, przeżycie twórcze, prowadzące do powstania dzieła sztuki bądź projektu użytkowego.

Na kreację składa się m.in. impuls twórczy, doświadczenia, intuicja, intencja autora, poddającego zmianom materię dzieła sztuki lub produktu. Proces ten zaczyna się w materii. Moment materialnego procesu twórczego jest podstawowym warunkiem procesu tworzenia. Bez materii nie zaistnieje moment tworzenia. Staje się ona nawet „sposobem bycia wewnątrz procesu tworzenia” (Strzałkowska, 2010, s.30).

 

Sztuka i design w procesie, dzieło i forma designerska, mają dialektyczny wymiar. W relacji twórca / projektant - dzieło zachodzi proces nieustannego tworzenia, kreacji. Dzieło sztuki i produkt podlegają dynamice świadomych operacji twórczych, ale i procesom zależnym i niezależnym od swojego twórcy-kreatora.

Złożony akt kreacji ma charakter indywidualny dla danego autora, współ - twórcy dzieła lub zbiorowy. Właśnie ten drugi schemat jest aktualnie jednym z najbardziej powszechnych. Podczas ko-kreacji zachodzi wspólne tworzenie wartości zarówno dla odbiorcy i użytkownika. Kreacja w kolektywie może być wewnętrzna (z większym zaangażowaniem sił organizacji zespołu, (metodą Design Spirnt -to 5 krokowy proces: zdefiniuj problem-przygotuj szkic-zdecyduj-prototypuj-testuj)) i zewnętrzna (angażująca ludzi spoza zespołu). W ten sposób powstały produkt/dzieło, wchodzący w dodatkową interakcję może trwać bez końca jako twórczy proces, kreacja.

Kreacja może zawierać wątek biotyczny lub abiotyczny. Pierwszy gdy do owego procesu włączymy umiłowanie życia – biofilię. Potrzebę silnej więzi z Naturą i potrzebę afiliacji z innymi formami życia. Przykładem jest Biofilia design. Z drugiej strony nurty filozoficzne wpisujące się w środowisko sztuki i designu, ekokrytyka lub dark ecology, stanowią wręcz odejście od piękna i komfortu ekspolatacji Natury. Sztuka hiperobiektów wg. Timothy Mortona, ( nieskończonie przebiegający akt polegający na tym, że ludzie i ich wytwory są „opakowywane” w hiperobiekty, które są opakowane w kolejne hiperobiekty (itd.) opiera się na podążaniu za obiektem, materią, nieorganiczna formą.

Jak wyglądałby nie proces kreacji a Bio - Kreacji, którego nieodzowną częścią byłyby produkty/dzieła i współkreujący je ludzie i nie-ludzie, in. organizmy bio-kreatywne, abiotyczne i biotyczne? Proces bio-kreacji pomiędzy elementami biotycznymi środowiska ( mikrobionty, bionty, holobionty i całą planetę drobnoustrojów) bez których człowiek byłby martwy oraz elementami resztkowymi martwej materii organicznej – abiotycznymi, to efekt ich pewnej interakcji, współodczuwania. Jedną z odpowiedzi przybliżającą efekt procesu bio-kreacji byłaby myśl o: „Nowym wspaniałym świecie”, być może ulepszonym o lepsze światło w domu pochodzące od organizmów żywych? Biotyczne i abiotyczne środowisko współkreuje, współdzieli Świat, codziennie stwarza jego materię od nowa. Czy mógłby być to jeden ze sposobów kreacji w sztuce i designie?

Na ten moment wiadomo, że

„Świat traktowany jest w kategorii gracza „(…) w którym wszyscy grać muszą.”

 

Magdalena Komborska

 

autorki/rzy

Edyta Barańska, Magdalena Berlińska & TEAM/ Joanna Karaś, Magdalena Pigońska, Agnieszka Stefańczyk, Magda Kaszowska, Laura Kleinowska, Maria Kostrzak, Wiktoria Kasprzak, Julia Kulesza, Julia Pękała, Miecznikowska Julia, Martin Marchewicz, Kinga Bukowska, Natalia Potocka, Oliwia Saltarska, Zuzanna Michałowska/, Tomasz Gęstwicki, Przemysław Hajek & dżdżownice, Karolina Hałatek, Edyta Hul, Małgorzata Kalińska, Agnieszka Leszczyńska-Mieczkowska, Marta Madej, Beata Nikolajczyk-Miniak, Grzegorz Siembida, Magdalena Starska, Magdalena Stecka, Marek Straszak, SZARE WRONY Ania Witkowska & Alicja Karska, Ania Witkowska, Weronika Wojnarowicz

 
Oprawa wizualna wystawy
Małgorzata Walaszczyk i Przemysław Tomaszewski

kuratorka
Magdalena Komborska

Organizatorzy
Akademickie Centrum Designu w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Partnerzy
Akademia Sztuki w Szczecinie
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

 

DESIGN W PROCESIE_cykl wystaw, konferencji, warsztatów

Początków procesów, w którym design wyłania się jako samodzielna dyscyplina zapewne należy szukać w Renesansie. Wtedy to pojawia się myśl o arti del disegno, tzn. o „sztukach rysunkowych”. Dzieje słowa design splatają się pod tym względem
z dziejami samej tej dyscypliny. Angielskie słowo design wywodzi się bowiem z włoskiego disegno, pojęcia, które pozwoliło po raz pierwszy w historii uchwycić́ pokrewieństwo architektury, malarstwa i rzeźby. To w Renesansie (w epoce, która nie miała jeszcze pojęcia „sztuk pięknych”) pojawiło się pojęcie „sztuk rysunkowych” – przekonanie, że wspólną podstawą owych sztuk jest disegno. Pamiętać jednak warto, że termin ten wprowadzony wówczas przez Cenniniego miał nie tylko znaczenie rysunku ale również projektu, zamiaru, koncepcji. Pod pojęciem designu kryje się wiele innych pojęć, które z kolei składają się architektura, estetyka przemysłu, projektowanie ergonomiczne, projektowanie graficzne i komunikacji wizualnej, przemysł artystyczny, stylistyka, sztuka przedmiotu, sztuki dekoracyjne, sztuki projektowe, sztuki stosowane, sztuki użytkowe, wzornictwo graficzne, wzornictwo przemysłowe. Design jest motorem napędowym współczesnej kultury i przemysłu kultury, przyczynia się bezpośrednio do rozwoju wielu dziedzin związanych ze sztuką i przemysłem.

 

Akademia Mistrzów

Akademie Sztuk Pięknych kształcą twórców kultury w zakresie sztuk pięknych i sztuk projektowych. Polega ono na cyklicznych spotkaniach konferencyjnych o charakterze warsztatowym na tematy związane z problematyką kreatywnej edukacji sztuk projektowych i sztuk pięknych. Finalnym efektem będą prototypowane wybrane realizacje projektowe i publikacje do opracowania książkowego i elektronicznego całej rocznej edycji. Całość będzie podsumowana wystawą najlepszych prac z całego cyklu zaprezentowaną w naszej galerii oraz festiwalem o randze międzynarodowej.

 


Oprowadzanie kuratorskie dla gr. liczących powyżej 5 os., 20 min. (od pon. do pt.)

Oprowadzanie kuratorskie dla gr. liczących powyżej 10 os., 40 min. (od pon. do ndz.)

(po wcześniejszym uzgodnieniu na adres e-mail mkomborska@asp.lodz.pl)

 

 

PROGRAM

czwartek, 8 grudnia

 

9.30 Rejestracja

 

10.00 - Otwarcie konferencji

Akademickie Centrum Designu, P1, sala konferencyjna

 

10.10 – 13.10 Konferencja - spotkanie panelowe (10 min)

Prelekcje i prezentacje prac projektowych i artystycznych dydaktyków i gości

 

15 min_kawa

 

13.30 – 14.30 Konferencja - spotkanie panelowe (10 min)

Prelekcje i prezentacje prac projektowych i artystycznych dydaktyków i gości

 

30 min_lunch

 

piątek, 9 grudnia

 

9.30-Rejestracja

10.00 - Otwarcie cz. szkoleniowej konferencji

10.10 – 11.35 dwie sesje szkoleniowo / warsztatowe (zapewniamy poczęstunek podczas szkoleń)

11.50 - 13.20 dwie sesje szkoleniowo / warsztatowe (zapewniamy poczęstunek podczas szkoleń)

17.00 Wernisaż wystawy

Akademickie Centrum Designu, P0

 

17.30 Oprowadzanie po wystawie z udziałem artystów i projektantów

 

 miejsce

P1, P0_Akademickie Centrum Designu

Księży Młyn 13/15, Łódź

(wejście od dziedzińca)

Wystawa czynna

DO 10 LUTEGO 2023 r.

pon. - pt. 9.00 - 15.30
(wejście od dziedzińca)
sob. i ndz. 12.00 - 19.00
(wejście od ul. Księży Młyn)


Wstęp wolny