Space of the Water

Space of the Water

« wróć

SPACE OF THE WATER


Skład chemiczny naszej krwi jest pokrewny składowi chemicznemu morza z początków świata,
morza, z którego pierwsze żywe komórki i pierwsze wielokomórkowce czerpały tlen i inne elementy potrzebne do życia.

 

Przebywając w ograniczonych i przebodźcowanych miejscach, szukamy przestrzeni wytchnienia, swobodnego oddechu, powietrza. Rodzi się społeczne pragnienie bycia w miejscu bez ograniczeń albo na pograniczu wydarzeń. Woda o nas pamięta i chyba nikt tak jak ona. Woda uznana za początek wszechrzeczy, część struktury świata, występuje w trzech fazach skupienia, jest niekwestionowanym nośnikiem o ikonicznym znamieniu oczyszczenia, odrodzenia i prapoczątku. Kosmologia wody opiera się na jej istocie, pramaterii, „źródle wszelkiej rzeczy i wszelkiego istnienia” (Eliade). Humanistyczna analiza architektury, jak i badania Waltera Nigella, pozwoliły traktować obiekty architektoniczne jako ciągłą i żywą narrację. Woda będąca pramaterią, staje się narratorem środowisk i ich medium.

Przekrojowa wystawa CENTRALI w ramach cyklu „Amplifikacja natury”. Są to projekty, które w badawczy sposób opowiadają o obiegu wody i jej związku z praktykami społecznymi. Skala architektury nie jest określana przez rozmiar obiektu, ale przez zakres zjawisk, z którymi nas łączy. Przepływy – termodynamiczne współzależności między różnymi formami życia i trwania – są dla CENTRALI równie ważne jak budynki. Na przykład Pawilon deszczy reaguje na opady wody i je transferuje, a ostatecznie powstaje poprzez konstrukcję przepływu wody. CENTRALA pokazuje architekturę też poprzez grawitację, światło, wiatr; są one nawet elementami projektów architektonicznych, ich modułami, fałdami, „ciałami bez organów”.

CENTRALA — Małgorzata Kuciewicz i Simone De Iacobis, tworzą projekty oparte na badaniach relacji pomiędzy architekturą i procesami przyrodniczymi. Architektura jest dla nich przepływem, nie tylko statyczną formą; a grawitacja, cyrkulacja wody, zjawiska atmosferyczne czy astronomiczne – jej budulcem. W architekturze łączącej intymną, ludzką skalę ze skalą planety widzą narzędzie, które pomaga dostroić się do rytmu otaczającego nas świata, wzmacniać nasze poczucie łączności z naturą, otwierać na doświadczanie jej zanikających cyklów, kierować uwagę na związek mikrozdarzeń z przemianami zachodzącymi w skali Ziemi. CENTRALA wygrała konkurs FUTUWAWA. Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości (2021). Prezentowała swoje projekty na Biennale Architektury w Wenecji (2018, 2023), London Design Biennale (2021), Triennale Architektury w Lizbonie (2022), Gwangju Biennale (2023). Od 2017 roku stale współpracuje z Charkowską Szkołą Architektury.
.

Wydarzenie jest częścią 18. edycji Łódź Design Festiwalu.

Kreatorzy
CENTRALA (Małgorzata Kuciewicz i Simone De Iacobis)

Identyfikacja wizualna
Beata Nikolajczyk-Miniak

Kuratorka
Magdalena Komborska-Łączna

Termin wystawy 10.05 – 2.06.2024 r., Akademickie Centrum Designu w Łodzi (parter)

Wernisaż 10.05.2024 r., godz.18.00, Akademickie Centrum Designu w Łodzi (parter)

Oprowadzanie kuratorskie 17–18.05 (Noc Muzeów) oraz 25.05 od 12:00 do 14:00

Termin konferencji naukowej 27.05.2024 r., 12.00 – 16.00, Akademickie Centrum Designu w Łodzi (I piętro)

Warsztaty dla dzieci 1.06.2024 r. Będą dotyczyć roli wody w życiu wszystkich roślin i stworzeń na ziemi. Poprowadzą je studentki Edukacji artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi: Adrianna Malinowska i Klementyna Lewandowska. Zapisy pod adresem: patrycja.krzyczman@asp.lodz.pl.

Organizatorzy

Akademickie Centrum Designu i Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PRIORYTET: VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

PROGRAM Konferencji Naukowej

Akademickie Centrum Designu, P1, sala konferencyjna

poniedziałek, 27 maja
11.30 – Rejestracja uczestników konferencji
12.00 – Otwarcie konferencji _kawa
12.10 – 16.30 Konferencja naukowa – wystąpienia prelegentów
Prelekcje i prezentacje prac projektowych i artystycznych dydaktyków i gości
14.30 _lunch

Miejsce
P0_Akademickie Centrum Designu
Księży Młyn 13/15, Łódź
(wejście od ul. Księży Młyn)
wt., czw. 11.00–15.00
pt., sob. i nd. 12.00–19.00

W okresie trwania Łódź Design Festiwalu – otwarte codziennie 10:00 – 19:00

WSTĘP WOLNY