Akademickie Centrum Designu - Open call Akademie Mistrzów 2024

Open call Akademie Mistrzów 2024

« wróć

 MIEJSCA ŻYWE I WYOBRAŻONE

Myślenie o miejscu to wspólna troska, opieka, budowanie trwałych więzi. Aglomeracje, siedliska, strefy zamieszkiwania wymagają trwałej i systematycznej obserwacji zarówno tej indywidualnej, jak i zbiorowej. Są wynikiem społecznych inicjatyw, zaangażowania klasy kreatywnej, która potrafi kreować wyobrażenia o danej przestrzeni (dzielnicy, komunikacji) oraz wpływać na jej planowanie.

Wzorem i odniesieniem do kreacji w przestrzeni była i jest nieodzownie wrażliwość ludzkiego ciała. To ludzkie ciało stanowiło moduł architektoniczny (ciało jako miara sama w sobie-humanistyczny moduł) aktualny dziś od okresu starożytności. Wzorcowe utopijne „Miasto Słońca” Le Corbusiera, którego sam kontur miejski miał kształt ludzkiej sylwetki, a najważniejsze jego części (dzielnice, instytucje etc.) były rozmieszczone w takim układzie jak główne ludzkie organy oko, serce, płuca, mózg, nie został zrealizowany, pozostał utopią. Może już od tamtego symbolicznego momentu czynnik ludzki okazał się jednym z wielu, które mogłyby wpływać na kreację przestrzeni miejskiej ale i kreację w ogóle?

Wizje w projektowaniu  są na pocz. XXI w. prawie niemożliwe, albo trwają krótką chwilę. Wypełniają je przewidywalne i skuteczne prognozy, hipotezy. Kreacja leży zdecydowanie głębiej, czyli w umysłach społeczności i kolektywów. Kolektywna wyobraźnia jest połączona z kreacją zbiorową, ale jednocześnie nie przestaje należeć do jednostki. Nie ma też jednolitego podziału pomiędzy tym, co indywidualne a kolektywne. Kreacja to cząstka wyobraźni.

„wyobraźnia jest jak istota żyjąca

żywa wyobraźnia"[1]

Jakiego typu miejsca przekraczałyby kontekst ludzkiego ciała i kolektywów ludzkich, a byłyby spełnieniem oczekiwań żywej wyobraźni istot żyjących?

Magdalena Komborska-Łączna

 Pojęcia: miasto demokratyczne, poczucie wspólnotowości gatunkowej, symbiocen, tożsamość kolektywna, przynależność terytorialna, przestrzeń wyobrażona, estetyka transcendentalna, organizmy ludzko-nie-ludzkie

 Dziedzina / Technika: architektura krajobrazu, projektowanie scenografii filmowej, teatralnej, kostiumu teatralnego i filmowego, projektowanie przestrzeni wirtualnych – w odniesieniu do układów przestrzennych miast, projektowanie, projektowanie przestrzeni performatywnych, fotografia intermedialna, neuroestetyka / rysunek na podłożu papierowym, rysunek 3d, rzuty szkice oraz rysunki i szkice, narzędzia cyfrowe, makieta/mapa, fotografia teatralna, filmowa, backstage

Akademia Mistrzów

Akademie Sztuk Pięknych kształcą twórców kultury w zakresie sztuk pięknych i sztuk projektowych. Cykl Akademia Mistrzów polega na cyklicznych spotkaniach konferencyjnych o charakterze warsztatowym o tematyce związanej z problematyką kreatywnej edukacji sztuk projektowych i sztuk pięknych. Finalnym efektem będą prototypowane wybrane realizacje projektowe i publikacje do opracowania książkowego i elektronicznego całej rocznej edycji. Całość będzie podsumowana wystawą najlepszych prac z całego cyklu zaprezentowaną w naszej galerii oraz festiwalem o randze międzynarodowej.

Termin open call do 8 marca 2024. Termin konferencji i wernisażu 5.04.2024. Termin wystawy 6.04 – 28.04.2024

OPEN CALL

Nabór do udziału w konferencji naukowej – spotkaniu panelowym, sesji warsztatowej (dyskusyjnej), oraz wystawie, dla artystów i projektantów wyższych uczelni artystycznych, projektowych i niezależnych środowisk twórczych, projektowych, biznesowych. Termin konferencji i wernisażu 5.04.2024  termin wystawy 6.04.24 – 28.04.24.

Rejestracja do konferencji on-line następuje po wysłaniu na poniżej wskazany adres e-mail poniższych plików:

- formularza zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku (http://www.acdesign.com.pl/kontakt /scroll down) oraz umowy użyczenia prac

- propozycja krótkiego abstraktu (do 1000 zzbs, w formie opisu pracy prezentowanej na wystawie w kontekście tematu MIEJSCA ŻYWE I WYOBRAŻONE, zostanie on włączony do publikacji zbiorowej monografii  wieloautorskiej; tekst do odczytu podczas konferencji), oraz biogramu
(do 500 zzbs).

 - 5 fotografii prac proponowanych do wystawy (dłuższy bok 1200 px) do publikacji on-line i do druku (w rozszerzeniu 300 dpi)

 Prezentowana podczas konferencji praca może być równolegle pracą prezentowaną podczas wystawy o tym samym tytule  MIEJSCA ŻYWE I WYOBRAŻONE

- dokument potwierdzenia wpłaty na adres e-mailowy mkomborska@asp.lodz.pl

Opłata rejestracyjna na konferencję wynosi:

– 35 PLN

(zapewniamy pokoje noclegowe  od 5 do 7 kwietnia , catering: obiad wegetariański, napoje)

Opłaty można dokonać w formie płatności przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności na rachunek bankowy Bank Gospodarstwa Krajowego 48 1130 1163 0014 71487820 0032 z dopiskiem „Opłata za udział w II Akademii Mistrzów ACD 2024”.

 Rejestracji można dokonać w terminie do 23 lutego 2024 roku lub do wyczerpania miejsc (liczba miejsc ograniczona):

- dla uczestników wystawy i konferencji na adres e-mailowy mkomborska@asp.lodz.pl z tytułem wiadomości e-mail „AM(II)_imię i nazwisko _afiliacja_nazwa uczelni”.

- dla uczestników wystawy lub konferencji można dokonać na adres e-mailowy mkomborska@asp.lodz.pl z tytułem wiadomości e-mail „AM(II)_imię i nazwisko _uczestnik konferencji (wystawy)”.

 

 

[1]     https://www.academia.edu/31601984/Wyobra%C5%BAnia_jako_poj%C4%99cie , s. 203 w:1997;

Ruch myśli. Dzienniki 1930 -1932, 1936 -1937, translated by R. Reszke, Spa-cja, Warszawa 2002