wystawa "Oko obiektu"

Oko Obiektu

« wróć

OKO OBIEKTU

cykl „DESIGN w procesie” 

wystawa i konferencja naukowa 

IDEA.

Kiedy odnoszono się do pojedynczego i nieskończonego punktu zbiegu oko stanowiło centrum perspektywy widzialnego świata. Od momentu gdy pojawiło się oko kamery i kolejnych nieuniknionych technologii w punkcie zbiegu rozpoczęła się wzajemna widzialność dwóch obserwatorów. Oko, już w swojej organicznej budowie bliskie jest przestrzeni. To kulista forma przestrzenna. Przemierza przestrzeń by widzieć. Zatrzymana na przedmiocie rozpoczyna proces obserwacji, a zatrzymana na płaszczyźnie wnika w głąb, podejmuje analizę miejsca i czasu.

Przestrzeń nierozerwalnie związana z czasem tworzy czasoprzestrzeń, niezależną od ciał. W 2 poł. XX Graham Harman, amerykański filozof,  w „Traktacie o przedmiotach” opisał napięcia między przestrzenią, czasem a istotą rzeczy. Istota, esencja, zwana także z języka greckiego eidos, to sedno rzeczy, ich prawdziwa natura, wiedza, która wydaje się osiągalna przy pogłębionym poznaniu świata. Graham Harman  zdefiniował  przedmiot, który jest wynikiem oddziaływania z przestrzenią. Filozof twierdzi, że przedmioty nie istnieją po prostu jako byty materialne, ale charakteryzuje je szereg napięć, właściwości, relacji. To one powodują, że ich aspekt zmysłowy jest jedynie jednym z możliwych sposobów ich istnienia. Proces relacji odbywa się dwutorowo, zarówno przedmiot, jak i jego otoczenie oddziaływają wzajemnie na siebie. To filozoficzna koncepcja bliska jest trzeciej zasadzie dynamiki Newtona. 

Jane Benett, amerykańska filozofka i politolożka w książce „Vibrant Matter. A Political Ecology of Things.” bezpośrednio ujmuje sprawczość materii. Wszystkie byty opisuje jako materię żywą, wypełnioną energią witalną. To „wibrująca materia”, określająca ludzi i przedmioty, którzy wzajemnie się przenikają.

W świetle tych teorii obiekt zawsze jest zmienny. Nie istnieje raz na zawsze w takiej samej formie. Przedmiot widzialny poddawany jest nieustannie różnym akcydensom, zniekształceniom, rysom, przebarwieniom. Powstają one we wspólnej przestrzeni i czasie. Przedmiot wydaje się wtedy ożywać na nowo. Staje się tzw. fenomenem - zmysłowym przedmiotem.

Jaki zatem wpływ na relacje, przestrzeń, czas może mieć obiekt? Jak w ujęciu czasoprzestrzennych wpływów i narastającej masowo technologii odbierać go będzie oko? I jakie to będzie oko: ludzkie, kino-oko, oko nihilistyczne, narcystyczne, oko ludzkie czy zwyczajnie zespół receptorów ?

Magdalena Komborska-Łączna

 

autorzy/rki prac

Agnieszka Bar, Anna Barlik, Anna Bera, Magda Berlińska, Monika Bielenis, Dawid Dzwonkowski, Anna Frąckowicz, Bernadetta Kluk, Maja Konczakowska, Dorota Kozieradzka, Martin Marchewicz, Maria Plata, Oliwia Prądzyńska, Agnieszka Renusz, Antonina Seelau, Magdalena Stecka, Ariel Śliwiński, Sława Tchórzewska, Anna Tyczyńska,  Dąbrówka Tyślewicz, Mateusz Świderski,  Sylwia Wika, Mario Zamarripa

 

Identyfikacja wizualna

Beata Nikolajczyk-Miniak

 

Kuratorka

Magdalena Komborska-Łączna

 

Wernisaż

9 lutego o godz.18.00

P0_Akademickie Centrum Designu

 

Termin wystawy

10.02-7.03.2024 r.

 

Organizatorzy

Akademickie Centrum Designu i Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Partnerzy

Politechnika Bydgoska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, studio Anna Bera, Ariel Śliwiński Studio, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
PRIORYTET: VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 

PROGRAM Konferencji Naukowej

miejsce

Akademickie Centrum Designu, P1, sala konferencyjna

 

piątek, 9 lutego

09.30  - Rejestracja uczestników konferencji

10.00  - Otwarcie konferencji

 _kawa

10.10  - 14.30 Konferencja naukowa - wystąpienia prelegentów

Prelekcje i prezentacje prac projektowych i artystycznych dydaktyków i gości

 

14.30  - 30 mini_lunch

Miejsce

P0_Akademickie Centrum Designu

Księży Młyn 13/15, Łódź

(wejście od ul. Księży Młyn)

wt. - czw. 11.00 - 15.00
pt., sob. i ndz. 12.00 - 19.00
(wejście od ul. Księży Młyn)


Wstęp wolny