Akademickie Centrum Designu - Dzielimy się Łodzią. BIO-PUBLIC

Dzielimy się Łodzią. BIO-PUBLIC

« wróć

 Projekt „Dzielimy się Łodzią. BIO-PUBLIC” to koncepcja łącząca kilka kolektywnych działań twórczych związanych z przestrzenią zieloną i społeczną miasta. Codzienni kreatorzy życia społecznego jak i zrównoważonego miast sygnalizują jak bardzo ważna jest wspólna praca, relacje, które mogą przyczynić się do lepszej miejskiej rzeczywistości. Projekt powstał we współpracy Akademickiego Centrum Designu i Muzeum Miasta Łodzi.

 

 Dzielimy się Łodzią.

 Łódź to metropolia o bogatej historii, w której opowieść o gospodarczym rozwoju splata się ze wspomnieniem jej wielonarodowościowej społeczności i dziedzictwem różnych kultur. Zrozumienie przeszłości miasta oraz biografii ludzi, dzięki którym stało się ono ważnym centrum przemysłu i ośrodkiem sztuki, jest niezwykle istotnym elementem budowania tożsamości jego mieszkańców. W roku 600-lecnadania praw miejskich Łodzi idea, aby każdy bez wyjątku mógł w jasny i prosty sposób poznać dziedzictwo kulturowe swojej małej ojczyzny stała się zatem szczególnie istotna.

 W związku z powyższym Muzeum Miasta Łodzi we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych i Akademickim Centrum Designu przygotowało projekt, w którego efekcie powstała oferta edukacyjna pozwalająca dzielić się muzealnymi zasobami w dostępny dla każdego z odbiorców sposób. Do współpracy zostali zaproszeni łódzcy naukowcy, artyści, a także sami łodzianie, którzy współdzielili się swoimi pomysłami, refleksjami i propozycjami.

 

Zadaniem projektu było opracowanie nowych, tematycznie powiązanych z wystawą stałą pt. „Łódź w Europie. Europa w Łodzi. Ziemia obiecana wczoraj i dziś” ścieżek zwiedzania skierowanych do najmłodszych odbiorców oraz grup rodzinnych. Aktywne i refleksyjne korzystanie z ich treści umożliwić miały specjalnie zaprojektowane narzędzia dydaktyczne, na które złożył się m.in. cykl broszur edukacyjnych. Ich koncepcja użytkowa oraz szata graficzna zostały opracowane podczas kolejnej edycji warsztatów pt. ,,Projektowanie jako element procesu” i związanego z nimi konkursem „O czym śnią przedmioty. Edycja II”.

Podczas zajęć przygotowanych przez wykładowców Instytutu Projektowania Graficznego ASP w Łodzi, postawiono przed studentami Akademii zadanie stworzenia projektu identyfikacji materiałów edukacyjnych w zakresie planów, typografi, ilustracji oraz frontów czterech plakatów-okładek odpowiednio prezentujących cztery tematy przewodnie broszur tj. Metropolia, Ludzie, Postęp i Sukces. Finalne projekty miały powstać w ciągu pięciu dni warsztatowych, poprzedzonych spotkaniem uczestników w Muzeum Miasta Łodzi połączonym ze zwiedzaniem ekspozycji oraz rozmowami z muzealnymi edukatorami. Połączenie w ramach warsztatów dwóch metod – Design Sprint oraz elementów Design thinking, pozwoliły na bardzo szybką realizację zadania w oparciu o twórcze dyskusje, kolektywną pracę w grupach zadaniowych oraz prowadzone na bieżąco korekty wynikające z konieczności zrozumienia problemów i potrzeb docelowych użytkowników.

Ponadto opracowana koncepcja broszur edukacyjnych została wydana w nakładzie 2000 egz. i udostępniona zwiedzającym Muzeum Miasta Łodzi. Dzięki broszurom zwiedzanie wystaw stałych może stać się bardziej przystępne i komfortowe, a cała nowa oferta edukacyjna pozwolić może na pełniejsze i bogatsze doświadczenie przeszłości miasta oraz poczucie bycia jego ważną częścią.

W efekcie współpracy Muzeum oraz Akademii powstała wystawa „BIO-PUBLIC”

w Akademickim Centrum Designu prezentująca prace młodych grafików oraz wykładowców związanych z łódzką Akademią Sztuk Pięknych, jak i prace Anny Witkowskiej. Zwieńczeniem przedsięwzięcia będzie spotkanie autorskie z uczestnikami wystawy i wybranymi przedstawicielami polskiej grafiki projektowej.

 

BIO-PUBLIC

Projekt wystawienniczy „BIO-PUBLIC” to ekspozycja o codziennych kreatorach życia społecznego jak i zrównoważonego miast. Sygnalizują oni jak bardzo ważna jest wspólna praca, relacje, więzi, które mogą przyczynić się do lepszej miejskiej rzeczywistości.

 Zrównoważony rozwój to próba odzyskania sprzyjającego środowiska ale i populacji, poprzez ich wzajemną regenerację. Proces ten dotyka kreacji wspólnoty w ujęciu geograficznym, oraz równości społecznej. Kolektywny sposób bycia czy to na poziomie ludzkim, czy nie - ludzkim został wyraźnie zakłócony. Przyczyniły się do tego stanu długotrwałe i narastające nierówności gatunkowe, rasowe, płciowe, narzucany społeczny status polityczny i gospodarczo/ekonomiczny.

Okres Symbiocenu, wskazuje m.in. tzw. Zetkom, Millenialsom nowe tropy funkcjonowania w sposób ko-kreatywny w trwałych relacjach bliższych jak i zawodowych – partnerstw. Zaistnieć mogą one w każdej wspólnocie na zasadach wzajemnej komunikacji, matczynej opiekuńczości, bliskości, czułości, troski i intuicji. Przebywając w obszarach lasów i parków łódzkich, największych w Europie lasów miejskich, chciałoby się powiedzieć:

,,W Łodzi Drzewa takie są!”

„Drzewa są bardzo prospołeczne, pomagają sobie nawzajem.” Drzewa potrafią rozróżniać własne korzenie od innych nawet krewniaczych gatunków i nie pozbywają się słabszych. Las bukowy to specyficzna społeczność drzew. Zawierają przyjaźnie, tworzą grupowe przytulanie kiedy dotykają się koronami drzew rosnących na odległość mniejszą niż jeden metr. Drzewa wspólnie tworzą ekosystem oparty na ich niesamowitej relacji, trwałej od ponad 500 mln lat.

Organizujące się kolektywy to kluczowa zmiana w kreowaniu zrównoważonych przestrzeni miejskich i naturalnych. Takie planowanie bycia w przestrzeni pozawala na uniknięcie wielu destrukcyjnych czynników pozwala na dobrobyt, naturalne starzenie się w zdrowym organizmie, dobrą kondycję psychofizyczną, produktywność środowiska naturalnego czyli bioróżnorodność.          Populacja wielu przepływów, uzależniona od struktury sieci która boryka się z upadkiem miejsca, naturalnej komunikacji, może z przyjemnością ulec regeneracji, w lokalnym środowisku. System społeczny, oparty na biorelacjach zindywidualizowanych, grupowych, staje się reproduktywny dla danego miejsca. Stąd lokalność, łódzka społeczność, czułość kobiecych subsystemów miejskich są dla nas ważną mikro częścią większej naturalnej miejskiej zbiorowości.

 

Kosmos społeczeństwa sieci jest superwszechświatem, zawierającym

potencjalnie w sobie zbiór wszystkich „lokalnych” wszechświatów równoległych.

                                   Uwagi o ontologii lokalności, Bogdan Radzicki, Olsztyn, 2020

 

Magdalena Komborska-Łączna

 

Autorzy prac i uczestnicy spotkania autorskiego:

Mariusz Andryszczyk, Jakub Balicki, Łukasz Chmielewski, Przemek Hajek,

Joanna Guszta / Ładne Halo, Wiktoria Morawiec, Ania Witkowska

Wiktoria Bajka, Zygmunt Bilski, Marysia Cader, Weronika Filipczak, Marta Kosior,

Laura Kowalewska, Małgorzata Markowska, Patryk Owczarek, Julia Pieczyńska,

Nina Symanowicz, Patrycja Warczyńska

 

Identyfikacja wizualna i oprawa graficzna wystawy

Magdalena Stecka

 

Kuratorka

Magdalena Komborska-Łączna

 

Wystawa czynna

6.11-6.12.2023

Akademickie Centrum Designu

 

Finisaż

6.12.2023, godz. 14.30

Akademickie Centrum Designu

 

Spotkanie autorskie

6.12.2023, godz. 16.30

Muzeum Miasta Łodzi

 

Organizatorzy

Akademickie Centrum Designu w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi

 

Wydarzenie w ramach Festivalu ART&DESIGN 2023 NIE_MATERIA

oraz projektu edukacyjnego Muzeum Miasta Łodzi 

pt „Dzielimy się Łodzią. Ludzie - Miejsca - Przedmioty”.

 

Wystawa

P1, Sala Zielona, Akademickie Centrum Designu

Księży Młyn 13/15, Łódź

(wejście od ul. Księży Młyn)

Wystawa czynna

od 6 listopada do 6 grudnia 2023 r.

wt. - czw. 11.00 - 15.00
pt., sob. i ndz. 12.00 - 19.00
(wejście od ul. Księży Młyn)


Wstęp wolny