Droga, Przenikanie, Miniatura

Droga, Przenikanie, Miniatura

« wróć

Każda sztuka jest drogą, 

jest zjawiskiem zachodzącym w czasie, prowadzi nas przez krajobrazy zewnętrzne i wewnętrzne, kontempluje, zaprasza do refleksji. Symbolizuje nieskończoną opowieść, staje się przestrzenią eksperymentu dla nowych form wyrazu pełnych znaczeń i interpretacji.

Moja droga jest muzyką tworzącą rzeźby w przestrzeni myśli – gdzie granice między gatunkami, stylami nie istnieją. To nieustanne wzajemne oddziaływanie. 

Prezentowane rysunki, grafiki, obiekty ceramiczne oraz instalacje muzyczne stają się częścią czegoś większego. Przenikają się w rozmowie bez słów, w której emocje i idee płyną swobodnie, tworząc nowe znaczenia i konteksty. 

dr Anna Wrzesień

 

Każda sztuka jest drogą,

rozciągniętym w czasie aktem tworzenia i procesem wolistycznej kreacji na danym etapie życiowej podróży.

Rodząc się, rozpoczynamy wyprawę, podczas której zdobyte doświadczenia wyzwalają w nas gamę różnobarwnych emocji. Te zaś stanowią budulec artystycznej osobowości. Życie twórcy zwykle odbija się w kreowanej przez niego materii, a kolejne dzieła są często odzwierciedleniem określonych momentów.  

Podobnie jak stale rozwijająca się indywidualność artysty, także jego sztuka przejawia cechy ewolucyjności. Początkowo osadza się na znanych podstawach, by w drodze wzrastającego doświadczenia podążać w stronę eksperymentu. Proces ten zamyka faza stabilizacji: odnalezienie własnego stylu, twórczego wyróżnika, który pozwoli w przyszłości utożsamić dzieło z jego twórcą. 

Akt tworzenia jest w istocie procesem w procesie, czyli drogą twórczą na drodze życia. Jest mikropodróżą. Zaczyna się od woli tworzenia, natchnienie przeistacza w koncepcję, by ostatecznie znaleźć ujście w narodzinach dzieła skończonego. 

dr hab. Agata Górska-Kołodziejska


Projekt Droga Przenikanie Miniatura jest synkretycznym odbiciem schematu życiowej podróży artysty ujętym w wizualnej i muzycznej – w tym przypadku chopinowskiej – miniaturze. Kompozycje zostały dobrane w taki sposób, by rękoma pianistki ukazać w małej formie kluczowe dla twórcy momenty. Muzyka koresponduje w tym wymiarze z dziełami wizualnymi, przenika je, czerpie inspirację z podobnych źródeł i skojarzeń oraz podejmuje próbę wzajemnej ilustracji i oddziaływania.

Istnieje inna rzeczywistość – odbicie, jakie świat pozostawia w tobie, jeśli jesteś artystą. I po jakimś czasie, jeśli wiedzie cię intuicja własnego sądu, już tylko ona będzie cię interesować.

Sandor Marai 

dr Anna Wrzesień

Doktor sztuk plastycznych w dziedzinie sztuk projektowych. Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Obecnie prowadzi Pracownię Projektowania Społecznego w Instytucie Wzornictwa na Wydziale Sztuk Projektowych w macierzystej uczelni. Od 2020 roku członkini Rady Uczelni ASP w Łodzi. Projektantka wzornictwa, artystka, zaangażowana w design inkluzywny oraz badania empiryczne.

Autorka licznych prac badawczych, zrealizowanych m.in. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Instytutem Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Śląskim Centrum Naukowo- Technologicznym Przemysłu Lotniczego. Od 2017 koordynatorka wydarzenia Eco Make w łódzkiej ASP. Od 2021 czynnie zaangażowana w projekty wdrażające Program „Uczelnia Dostępna”. W swojej Pracowni Projektowania Społecznego podejmuje tematy z zakresu projektowania inkluzywnego, a realizowane w niej prace dyplomowe zdobywają nagrody oraz wyróżnienia w krajowych oraz zagranicznych konkursach projektowych, m.in. Graduation Project Zamek Cieszyn, Design 32, Prime Time, Font Nie Czcionka. 

Organizację ważnych przedsięwzięć w Akademii traktuje jako swego rodzaju misję oraz narzędzie popularyzacji odpowiedzialnego oraz inkluzywnego projektowania. Poza pracą naukową i dydaktyczną podejmuje działania artystyczne oraz projektowe zarówno w zakresie komunikacji wizualnej, projektowania produktu, jak i kreacji koncepcji i idei. Współpracuje z wieloma firmami i instytucjami. Swój zawód traktuje jako największą pasję życiową, a kontakt ze studentami jako ciągły pretekst do samodoskonalenia i aktualizacji wiedzy.

dr hab. Agata Górska-Kołodziejska

Pianistka, pracownik naukowy Akademii Muzycznej G i K. Bacewiczów w Łodzi. Uhonorowana odznaką “Zasłużony dla Kultury Polskiej”, członkini zarządu Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, członkini Towarzystwa Imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, pedagog, juror międzynarodowych chopinowskich konkursów krajowych i zagranicznych ( m.inn .Polska Tunezja Węgry), organizatorka międzynarodowych festiwali, konferencji i konkursów.

Ukończyła z wyróżnieniem studia w AM w Łodzi w klasie prof. M. Koreckiej-Soszkowskiej, tytuł doktora sztuk muzycznych uzyskała w AM w Krakowie, stopień doktora habilitowanego sztuki w AM w Poznaniu. Jest laureatką nagród solowych na międzynarodowych konkursach pianistycznych i wyróżnień dla najlepszego pianisty na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach wokalnych. Prowadzi międzynarodową działalność artystyczną (solowe recitale w Brukseli, Bułgarii, na Litwie, w Ukrainie i wielokrotnie w Tunezji). Solistka koncertów symfonicznych, koncertująca pianistka i kameralistka, występuje na scenach filharmonii, oper i sal koncertowych w całym kraju.

Jest autorką wielu monografii i artykułów oraz nagrań. W 2019 roku jej płyta „Muzyka Kobiet. Pieśni” otrzymała tytuł „Płyty Roku” czasopisma muzycznego HIFI i Muzyka. Jej płyty prezentowane były się w polskich lub zagranicznych rozgłośniach radiowych (Polskie Radio, HR2 Kultur). W 2022 roku zarejestrowała recital pianistyczny z polską muzyką wczesnoromantyczną F. Chopina i M. Szymanowskiej dla Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.

W latach 2012-2020 roku pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz Kierownika Instytutu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. .

Więcej informacji na: www. gorska.art.pl

___________________________

Wernisaż + koncert: 7 lipca, godz. 17:00
Czas trwania wystawy: 7 lipca – 1 września 2024 r.

Miejsce:
P1_Akademickie Centrum Designu
ul. Księży Młyn 13/15, Łódź

WSTĘP WOLNY