Oferta

Z czym możesz się do nas zgłosić

Projektowanie produktu

 • opracowywanie innowacyjnych projektów wzorniczych dla przemysłu,
 • projektowanie produktu w zakresie formy, funkcji, ergonomii i cech użytkowych,
 • wspieranie rodzimego rzemiosła poprzez innowacyjne projekty wzornicze,
 • projekty opakowań,
 • projektowanie produktów m.in. dla osób niepełnosprawnych, starszych, dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ergonomicznych,
 • projektowanie stanowisk pracy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ergonomicznych,
 • produkty dla medycyny (wyposażenie sal szpitalnych, przestrzeni ambulatoryjnych, urządzenia medyczne),
 • inne.

Projektowanie mebli

 • opracowywanie innowacyjnych projektów meblarskich dla przemysłu,
 • projektowanie mebli w zakresie formy, funkcji, ergonomii i cech użytkowych,
 • wspieranie rodzimego rzemiosła poprzez innowacyjne projekty meblarskie,
 • opracowywanie kolorystyki linii produktów,
 • inne.

Projektowanie tkanin, ubioru i tekstyliów

 • opracowywanie innowacyjnych projektów ubioru dla przemysłu,
 • projekty kolekcji odzieżowych,
 • projekty kostiumów teatralnych,
 • projekty grafiki tekstyliów,
 • projekty kolorystyki ubioru,
 • projekty kolekcji wzorów graficznych dla wyrobów tekstylnych,
 • projekty tekstyliów o przeznaczeniu użytkowym i dekoracyjnym np. serie do użytku domowego, hotelowego itp.,
 • projekty odzieży roboczej i specjalnego przeznaczenia,
 • inne.

Projektowanie wnętrz

 • opracowanie innowacyjnych projektów architektury wnętrz,
 • projekty architektoniczne,
 • projekty przestrzeni wystawienniczych,
 • projekty wystaw,
 • projekty kolorystyki wnętrz i przestrzeni wystawienniczej,
 • inne.

Projektowanie krajobrazu

 • opracowanie kompleksowych projektów zagospodarowania przestrzennego,
 • projekty rewitalizacji przestrzeni,
 • inne.

Projektowanie dla przestrzeni publicznej

 • obiekty dla przestrzeni publicznych takich jak: ulice, podwórka, parki place zabaw, obiekty handlowe,
 • instytucje publiczne, przestrzeń komunikacji miejskiej, lotniska, przestrzeń targowa itp.,
 • systemy informacji miejskiej,
 • wyposażenie przestrzeni publicznej.

Projektowanie identyfikacji wizualnej firmy

 • projekt kompleksowej identyfikacji wizualnej firmy, instytucji, imprezy, przedsięwzięcia,
 • projekt wizualny kampanii reklamowej,
 • projekt grafiki opakowań, rozwiązań systemowych i jednostkowych,
 • projekty druków użytkowych – formularze i druki urzędowe, druki szczególnego przeznaczenia.

Projektowanie systemów informacji i komunikacji wizualnej

 • projekt kompleksowej informacji w obiektach użyteczności o zróżnicowanym charakterze,
 • projekt kompleksowej informacji w przestrzeni otwartej,
 • systemy informacji miejskiej – informacja w przestrzeni ulicy, systemów komunikacji publicznej itp.,
 • projekt wizualny kampanii publicznej, społecznej,
 • wizualizacja danych,
 • projektowanie interakcji:
  • opracowanie architektury informacji wraz z określeniem możliwych ścieżek użytkowych,
  • weryfikacja i korekta ścieżek poruszania się po projektowanym środowisku na podstawie opracowanych danych,

Projektowanie gier, multimediów i obiektów interaktywnych

 • budowanie obrazu ruchomego we wszystkich technikach animacji,
 • tworzenie interaktywnego obrazu i dźwięku na potrzeby gier komputerowych
 • wizualizacja 2D i 3D,
 • opracowanie koncepcji gier, projektowanie lokacji, postaci i innych elementów graficznych oraz projektowanie artbooków, figurek, i trajlerów do gier komputerowych,
 • projektowanie interfejsów i interakcji dla urządzeń mobilnych i instalacji multimedialnych,
 • projektowanie przestrzeni multimedialnej,
 • wizualizacja treści interaktywnych,
 • projektowanie scenografii i elementów mapowanych w przestrzeni,
 • projektowanie efektów specjalnych,
 • inne.

Badania ergonomiczne

 • tworzenie założeń ergonomicznych,
 • ocena ergonomiczna produktów, mebli i przestrzeni,
 • ocena ergonomiczna stanowisk pracy,
 • inne.

Badania funkcjonalne

 • ocena funkcjonalna produktów, mebli i przestrzeni,
 • inne.

Badania wizualne

 • ocena wizualna produktów, mebli i przestrzeni,
 • testy wizualne przy wykorzystaniu okulografu (metoda ilościowa),
 • testy użyteczności interfejsów urządzeń i oprogramowania (metoda jakościowa),
 • analiza danych i opracowywanie raportów.

Ekspertyzy

 • opracowywanie informacji dotyczących trendów barwnych w kontekście specyfiki branży,
 • ekspertyzy z zakresu kolorystyki oraz roli barwy w kształtowaniu wizerunku marki,
 • inne.

Wykonywanie makiet, prototypów i małych serii produkcyjnych

 • realizacja prototypów produktów,
 • realizacja prototypów mebli,
 • realizacja makiet architektonicznych,
 • toczenie, frezowanie, wiercenie, zaginanie blach, spawanie, piaskowanie, cięcie stali, wyginanie rur,
 • termoformowanie, cięcie laserem,
 • druk 3D metodą FDM,
 • wycinanie ploterem termicznym 2D i 3D, styropian, styrodur,
 • wykonywanie form.

Doradztwo i konsultacje

 • szkolenia dla pracowników firm z zakresu wiedzy o barwie,
 • szkolenia dla pracowników firm z zakresu wiedzy o trendach w projektowaniu,
 • organizacja procesu projektowego przy użyciu metod i technik wspomagających projektowanie,
 • doradztwo i konsultacje w zakresie szeroko pojętego projektowania.

Pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, pozyskiwanie środków pomocowych do realizacji projektów (Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

 • aplikowania o środki,
 • realizacja i rozliczenie projektów.

Promocja designu

 • wystawy,
 • wernisaże,
 • prezentacje w zakładach pracy.