Akademickie Centrum Designu - Young Polish Designers - Dutch Design Week 19 -27 Października 2019

Young Polish Designers - Dutch Design Week 19 -27 Października 2019

« wróć

Młody polski design prezentuje lepszą przyszłość podczas Dutch Design Week 2019

Wystawa Young Polish Designers: Studies in Reality prezentuje projekty, które budzą nadzieję na przyszłość. Prace 28 świeżo upieczonych projektantów z ośmiu uznanych publicznych szkół artystycznych obejmują przedmioty codziennego użytku, projekty rozwiązujące problemy współczesnego świata oraz tworzące lepszą przyszłość dla przyszłych pokoleń. Projektanci proponują odpowiedzialne i estetyczne rozwiązania z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi. Prace wyselekcjonowane na wystawę obejmują wiele obszarów projektowania - od projektu koncepcyjnego, obiektów i usług po projektowanie społeczne i komunikację wizualną. Wystawa rozpocznie się 19 października w Eindhoven w Holandii podczas Dutch Design Week.

Wystawa Young Polish Designers: Studies in Reality, organizowana przez Akademickie Centrum Designu i prezentowana po raz pierwszy podczas Dutch Design Week w Ein- dhoven w październiku 2019 roku, to przegląd projektów studenckich wybranych z ośmiu publicznych akademii sztuk pięknych. Uczelnie uczestniczące w projekcie to: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Wspólny mianownik wybranych dwudziestu ośmiu prac to zaangażowanie, z jakim autorzy podchodzą do otaczającej ich rzeczywistości. Młodzi twórcy wnikliwie analizują świat i otaczające zagrożenia, proponując kreatywne podejście do zaobserwowanych zjawisk. Ich uwaga przenosi się z projektowania przedmiotów co- dziennego użytku na rozwiązywanie problemów współczesnego świata i tworzenie lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Nie tylko stosują różnorodne metody i narzędzia, aby zaproponować zmiany w mądry, es- tetyczny i odpowiedzialny sposób, ale poruszają się również w wielu dziedzinach projektowania, od projektów koncepcyjnych, przedmiotów i usług po studia materiałoznawcze, design społeczny czy komunikację wizualną.

Wiele projektów stawia w centrum uwagi drugiego człowieka. Projektanci z wrażliwością podchodzą do tematu relacji z innymi oraz zwracają uwagę na rangę tego zagadnienia. Podkreślają znaczenie bliskości w codziennym życiu, uwrażliwiają na fizyczną odmienność, uzmysławiają znaczenie relacji z osobami starszymi lub zwracają uwagę na rolę przekazy- wania pamięci o bliskich z pokolenia na pokolenie.

Innym punktem wyjścia, przynoszą- cym ciekawe efekty, stały się prace powstałe na styku medycyny i projektowania. Pracując multidyscyplinarnie, twórcy dzięki zdobytej wiedzy i kreatywności proponują rozwiązania dla osób chorych lub z dysfunkcjami. Łączą ciekawą formę wizualną z funkcjonalnością i efektywnością działania. Projekty są poparte badaniami oraz wykonane przy aktywnym udziale użytkowników.

Młodzi designerzy nie stronią od zgłębiania materiałoznawstwa. W tym kontekście powstały zarówno innowacyjne surowce, jak i materiały
na pozór tradycyjne, lecz o nowym sposobie użycia lub działania. Dzięki świadomemu wykorzystaniu powstałych tworzyw studenci zwracają uwa- gę na aspekty ekologiczne, znaczenie badań i eksperymentu we wzornictwie oraz zastosowanie tworzonych technologii w celu poprawy jakości życia.

Projektanci chętnie sięgają do korzeni i nie zapominają o dawnych technikach wytwarzania. We współpracy z rzemieślnikami tworzą przedmioty czerpiące z wielowiekowej tradycji, zachwycające estetyką lub będące swojego rodzaju manifestem. Takie projekty pokazują, że dzięki zdobytej podczas studiów wiedzy studenci są w stanie pracować z różnymi materiałami oraz wyrazić się artystycznie za pomocą różnorodnych środków wyrazu.

Prezentowane prace pochodzą z różnych działów projektowania, takich jak grafika, produkty, tkaniny czy biżuteria, pokazując zróżnicowanie i wszechstronność odebranej edukacji. Przedstawiają mocne strony zaangażowanych wydziałów: artystyczne wykształcenie studentów, znajomość technik i materiałów, wrażliwość społeczną, umiejętność myślenia koncepcyjnego i systemowego, a także znajomość realiów rynku i aktualnych wyzwań współczesnego świata. Studenci umiejętnie łączą wiedzę teoretyczną z praktyką, dzięki czemu ich projekty nie pozostają jedynie na poziomie koncepcyjnym, ale stanowią konkretną propozycję, możliwą do zrealizowania.

Dodatkowe informacje i materiały: Anna Łaszkiewicz, anna.laszkiewicz@acdesign.com.pl

 

The exhibition is co-financed by the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of the Lodzkie Voivodship for 2014-2020.