Wystawy w Akademickim Centrum Designu

« wróć

Serdecznie zapraszamy do Akademickiego Centrum Designu na wystawy prezentujące studenckie prace projektowe z ośrodków akademickich zrzeszonych w ACD.

Dostępne są cztery ekspozycje: Young Polish Designers: Care, Connect, Change – wystawa prac z ośmiu publicznych akademii sztuk pięknych, Przemysł i rękodzieło z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Empathic Design z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Konsumpcja z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Wystawy można oglądać w każdy wtorek i czwartek w godz. 10.00-13.00. Ekspozycje będą czynne do 10 września 2021 r.

Young Polish Designers: Care, Connect, Change – premierowa ekspozycja jest kolejnym po prezentacji w Eindhoven i Mediolanie przedsięwzięciem Akademickiego Centrum Designu, mającym na celu przybliżenie polskiego wzornictwa akademickiego publiczności międzynarodowej. W projekcie udział wzięły następujące uczelnie: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Czas, kiedy borykamy się z pandemią, problemami społecznymi i środowiskowymi, dla młodych projektantów był także czasem refleksji nad nową rzeczywistością, okresem przyjęcia aktywnej postawy popartej chęcią korzystania z dostępnych im narzędzi w celu zmieniania otaczającego świata. Wystawa pokazuje, które tematy i problemy wydają się istotne dla młodych designerów oraz jakie działania podejmują, by zmieniać status quo. Prezentowane na wystawie obiekty są interdyscyplinarne. Pokazują, jak różnorodne może być polskie wzornictwo. Wszystkie prace łączy odpowiedzialne podejście społeczne, połączone z wysokimi umiejętnościami projektowymi. Prace są innowacyjne i zaawansowane technologicznie. Jednocześnie odnajdują w sobie rys tradycji zarówno lokalnych, jak i związanych ze specjalizacjami poszczególnych uczelni.

Jednym z tematów podejmowanych przez twórców jest relacja człowieka z ciałem. Projektanci łączą wiedzę z zakresu ochrony zdrowia, fizjoterapii czy psychologii ze swoimi umiejętnościami wzorniczymi. Wykazują się innowacyjnością oraz wrażliwością na pozamedyczne aspekty użytkowania, takie jak komfort psychiczny odbiorcy. Projektanci zwracają także uwagę na związane z pielęgnacją rytuały oraz propagują ekologiczne rozwiązania w tym zakresie.

Studenci z uwagą przypatrują się społeczeństwu, by uchwycić jego nastroje. Kiedy świat pełen jest polaryzujących opinii i podziałów, zwracają uwagę na międzyludzkie relacje. Starają się poprzez projekty zwiększać integrację i łamać bariery – czy to międzypokoleniowe, czy związane z niepełnosprawnością, czy wynikające z braku relacji ze względu na odległość dzielącą członków rodzin. Zwracają również uwagę na rolę i przyszłość człowieka w konsumpcyjnej rzeczywistości.

Młodzi projektanci biorą czynny udział w wielu aktywnościach obywatelskich. Dążą do tego, by przestrzeń dotrzymywała kroku w kwestii zmieniających się potrzeb mieszkańców. Z drugiej strony z dużą wrażliwością próbują uchwycić charakter ważnych dla siebie miejsc. Zachęcają do częstszego obcowania z naturą, ale zwracają także uwagę na duże znaczenie środowiska wirtualnego. Warto zaznaczyć, że współcześni studenci mają dużą świadomość dotyczącą nadchodzących zmian klimatycznych i działają na rzecz ich opóźniania. Propagują budowanie relacji z naturą opartej na szacunku i świadomości. Dzięki swoim umiejętnościom wykorzystują do tego naukę, technologię oraz kreatywne spojrzenie. Efektem tego są projekty pokazujące nowe podejście do energetyki, retencji, pochówku czy podróżowania.

Kurator wystawy: Izabela Bołoz

Wystawa Przemysł i rękodzieło prezentuje wdrożone, nagrodzone i wyróżnione prace projektowe studentów Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z lat 2018-2020. Wydział skupia się na projektowaniu dla przemysłu oraz dla nowo odkrywanego rzemiosła. Zestaw trzydziestu ośmiu bardzo różnorodnych projektów wiele mówi o potencjale edukacyjnym szkoły, o wrażliwości i umiejętnościach studentów, ale również o problemach, które są ważkie dla młodego pokolenia designerów. Z jednej strony chcą być sprawnymi profesjonalistami, z drugiej – chcą budować rzeczywistość od nowa, odpowiadając na problemy społeczne czy ekologiczne współczesnego świata, a ich projektowe poszukiwania są doceniane przez organizatorów konkursów i wystaw.

Kurator wystawy: prof. Czesława Frejlich

Empathic design, czyli technologiczna troska o lepsze jutro, to wystawa organizowana przez Laboratorium Obiektów i Przestrzeni Interaktywnych Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii.

Obecna rzeczywistość, pełna nowych technologii i innowacyjnych narzędzi, stawia nowe wyzwania przed szeroko pojętym projektowaniem, zmuszając projektantów do ponownego przemyślenia zadań samego designu, koncentrując wysiłki na tworzeniu nowych szlaków komunikacyjnych w relacji człowiek – środowisko. Design buduje dziś konstruktywny dialog pomiędzy społeczeństwem a otaczającą go rzeczywistością, jest pomostem między nauką i technologią a jej użytkownikami. Projektujemy nie tylko architekturę, wnętrza, akcesoria, ale także systemy, zbiorowe myślenie i same procesy projektowe, dlatego praca projektanta może być motorem kształtowania nowych stylów życia: zachowań oraz wzorców społecznych. Nie będzie wobec tego przesadą powiedzenie, że postrzegamy design jako potężne narzędzie do redefiniowania zwyczajów, tożsamości oraz propagowania innowacji społecznych. Prezentowane prace, zrealizowane w Laboratorium Projektowania Przestrzeni i Obiektów Interaktywnych, są nieśmiałą próbą potwierdzenia tej tezy.

Kurator wystawy: dr hab. Dominika Sobolewska

Konsumpcja to wystawa grupy twórczej „Paragon”, która działa w ramach Pracowni Projektowania Systemów Wzorniczych łódzkiej ASP. Ekspozycja odnosi się do współczesnych problemów społeczeństwa i tworzonego prze nie świata. Działalność grupy skupia się na proteście przeciwko konsumpcjonizmowi, jego niszczącym wpływie na środowisko i naszą planetę. Grupa potępia uleganie presji prowadzącej do bezrefleksyjnej pogoni za posiadaniem kolejnych dóbr. Wystawa ma na celu propagowanie mądrego modelu konsumowania dóbr w oparciu o poznanie swoich rzeczywistych potrzeb, bez ulegania zewnętrznym wpływom.

Kuratorzy wystawy: prof. Mariusz Włodarczyk, dr Małgorzata Walaszczyk