„Odpowiedzialne projektowanie”

« wróć

W dniach 15-16 marca w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się wystawa „Odpowiedzialne projektowanie” zrealizowana przez Akademickie Centrum Designu.

Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie jest zagadnieniem bardzo rozległym i wielowątkowym. Samo pojęcie „zrównoważenia” można rozumieć szeroko, tak samo „innowacyjność” jest interpretowana na wiele sposobów. Na wystawie przedstawione są różne punktu widzenia młodych projektantów na problemy współczesnego świata i propozycje ich rozwiązania w sposób nowoczesny, rozsądny i wydajny. Design zajmuje się każdą dziedziną życia codziennego, dlatego na projektantach spoczywa duża odpowiedzialność w kreowaniu otoczenia. Różnorodność tematów i zagadnień widać poprzez zestawienie ze sobą tak odmiennych projektów. Na wystawie znajdziemy prace eksplorujące zagadnienia transportu, energetyki, szeroko rozumianej ekologii, propozycje projektów polepszających codzienne życie, odpoczynek jak i pracę. Znajdą się na niej prace zajmujące się tematami niszowymi i takie, które dotyczą każdego z nas. Zwiedzając wystawę będzie można się przekonać jak szeroko rozumianym  i trudnym zagadnieniem jest zrównoważone projektowanie i jak radzą sobie z nim młodzi kreatywni twórcy na Polskich kierunkach wzorniczych.

Na wystawie zaprezentowane będą prace z 8 wydziałów projektowych państwowych uczelni artystycznych skupionych w ACD.
Na fotorelację z wystawy zapraszamy już wkrótce.