E movere. CEZARY GAJEWSKI

« wróć

W mojej pracy poddałem analizie emocjonalny aspekt relacji między produktami a konsumentami. Przedmiotem mojego badania były nie tylko uczucia pozytywne, gdyż jestem zdania, że poznanie jak najszerszego spektrum doznań związanych z semiotyką formy pozwala na pełniejsze zrozumienie zaangażowania emocjonalnego użytkowników w relacjach z produktami. A zatem podstawowym przyjętym przeze mnie założeniem projektowym były reakcje emocjonalne użytkowników powstałe

w interakcjach z przedmiotami. Odpowiedni dobór materiałów, a także przemyślana ergonomia miały zagwarantować harmonijne zespolenie formy i funkcji z odczuciami emocjonalnymi. Temu nadrzędnemu celowi zostały podporządkowane także zastosowane rozwiązania technologiczne, odgrywające jednak drugorzędną rolę w opracowaniach projektowych, w których punktem odniesienia miał być człowiek i sfera jego emocji.

Dziesięć projektów lamp zrealizowanych przeze mnie w postaci prototypów zostało poddanych badaniom konsumenckim, których celem było ustalenie, jak produkty te odbierane są przez potencjalnych użytkowników i jakie wywołują w nich emocje. Na podstawie ankiet, wywiadów

i obserwacji określiłem, czy i w jaki sposób zrealizowane zostały założenia projektowe i badawcze dotyczące emocjonalnego aspektu semiotyki formy.

Praca nad projektami obejmowała kilka etapów; rozpoczęła się dodatkowymi badaniami mającymi

za przedmiot projektowanie zgodne z teorią emocjonalnego wpływu produktów na użytkowników,

po czym przeszła w fazę badań zasadniczych, obejmujących najpierw etnografię, opracowywanie szkiców, tworzenie wirtualnych modeli, a także doświadczenia z wykorzystaniem prototypów, następnie testy polegające na obserwacji interakcji użytkowników z prototypami alfa oraz analizę

i krytykę. Ocena produktów została opracowana na podstawie sondażu, w którym wzięło udział pięciuset uczestników z całych Stanów Zjednoczonych. Wyniki ankiety miały wpływ na decyzje

o wyborze dwóch spośród dziesięciu projektów i skonstruowaniu ich w pełni funkcjonalnych prototypów w skali rzeczywistej, w pięciu egzemplarzach, przy użyciu odpowiednich materiałów

i technologii. W wersjach finalnych prototypów wykorzystane zostały technologie będące fizycznym odzwierciedleniem interakcji przewidzianych przeze mnie w zestawie zaprojektowanych produktów. Badania wstępne, oparte na pracach psychologów behawioralnych, stanowiły dla mnie bazę pomocną w zrozumieniu tego, jakie atrybuty rzeczy i doświadczenia odbiorców przyczyniają się do ich zaangażowania emocjonalnego; można je także potraktować jako propozycję języka przydatnego

do opisu emocji. W moich badaniach zainteresowało mnie rozmieszczenie emocji na wizualnym diagramie zwanym kołem emocji Plutchika, gdzie są one przedstawione we wzajemnych relacjach intensywność koloru każdego wycinka koła odpowiada intensywności danego typu emocji. Osiem podstawowych rodzajów emocji Plutchika zajmuje środkowy pierścień koła, z silniejszymi emocjami umieszczonymi w środku, oznaczonymi intensywnymi kolorami. Bardziej stonowane kolory, odpowiadające mniej intensywnym emocjom, umiejscowione zostały natomiast na zewnętrznym pierścieniu koła. Układ ten uwidacznia na przykład, że wściekłość jest „intensywniejsza” niż złość,

ta z kolei jest emocją silniejszą niż irytacja. Posługując się kołem Plutchika, możemy również łączyć podstawowe emocje, tworząc nowe stany emocjonalne. Założeniem projektu lampy podłogowej było stworzenie oświetlenia, które reaguje na naturalny ruch człowieka. Uruchamianie głównego elementu lampy za pomocą gestów sprawia, że pomiędzy przedmiotem a użytkownikiem nawiązuje się fizyczna więź — niczym w bezpośredniej rozmowie. Lampa stołowa, znacznie mniejsza, jest wariantem pierwszej. Do interakcji pomiędzy obiektem a użytkownikiem służy włącznik aktywowany gestami.
Cezary Gajewski

projektant Cezary Gajewski
kuratorka Małgorzata Walaszczyk


CEZARY GAJEWSKI — ur. w 1971 roku w Skarzysku-Kamiennej; od 1987 roku mieszka w Kanadzie. Od 1999 roku pracuje na Wydziale Sztuki i Projektowania Uniwersytetu Alberty w Albercie w Kanadzie. Od 2003 na stanowisku profesora wzornictwa przemysłowego. Od 2011 do 2020 roku był na stanowisku przewodniczącego Wydziału Sztuki i Projektowania na Uniwersytecie Alberty.

Od 2013 roku jest w Akademickiej Radzie Doradczej Instytutu Wirth Studiów Austriackich i Studiów Środkowo-Europejskich (Wirth Institute for Austrian and Central European Studies), który zajmuje

się promocją Europy Środkowej i Studiów Środkowo-Europejskich w Kanadzie. Od 2007 do 2010 i od 2021 do teraz jest koordynatorem Podstaw Sztuki i Projektowania (Art and Design Fundamentals).   W roku 2016 uzyskał stopień doktora na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jest także absolwentem University of Alberta w Edmonton w Kanadzie, gdzie ukończył rzeźbę (1998) i wzornictwo przemysłowe (2003). Na jego aktywność twórczą składa się projektowanie wzornicze produktów, architektury wnętrz i instalacji multimedialnych. W swoich pracach próbuje znaleźć miejsce, w którym mogą się spotkać tradycyjne i nowoczesne technologie,  a także projektowanie i sztuki piękne. Jest autorem i współautorem rzeźb plenerowych w Edmonton.  gajewski@ualberta.camiejsce

Akademickie Centrum Designu

Księży Młyn 13/15, Łódź

wejście od dziedzińca

Wystawa czynna

wt. - czw. 9:00 - 14.30
pt. 13.00 - 18.00
sob. 15.00 - 18.00Czas trwania wystawy:

8.08 – 28.08.22

Wstęp wolny