Akademickie Centrum Designu - AKADEMIA MISTRZÓW (V) EMOTIONAL ECOLOGY / EKOLOGIA EMOCJONALNA. Ekologia, humanizm, etyka. Świadomość historii wzornictwa i nowe ścieżki rozwojowe jako element procesu.

AKADEMIA MISTRZÓW (V) EMOTIONAL ECOLOGY / EKOLOGIA EMOCJONALNA. Ekologia, humanizm, etyka. Świadomość historii wzornictwa i nowe ścieżki rozwojowe jako element procesu.

« wróć

cykl „DESIGN w procesie” 

wystawa i konferencja, warsztaty

 

IDEA.

Zależności pomiędzy organizmami i miejscem ich przebywania
są obszarem zainteresowania kreatorek i kreatorów. Czerpią oni impuls płynący z emocji własnych i innych organizmów. W efekcie synergii emocji, powstaje perspektywa przestrzeni naturalnej.

Ekologia opiera się na systemie wymiany pomiędzy miejscem przebywania a kreatorami. Relacja ta zachodzi dokładnie pomiędzy jednostką a środowiskiem społecznym i naturalnym. Człowiek współstanowi o niesamowitej relacji emocjonalnej, powstającej
w pewnym splocie istnienia organizmu ludzkiego i jego otoczenia.
W ten sposób kreuje się wielo-organizm. Jego funkcje, sposoby zachowania, uwarunkowania kulturowe wynikają bezpośrednio z natury, z szacunku do otaczającego świata.

 Nowy sposób wymiany pomiędzy człowiekiem a środowiskiem proponują twórcy kierujący się tropem emocji. Nadają one nowy sposób istnienia. Prowadzą do rodzaju współistnienia. To interakcja z innymi organizmami, m.in. działanie i doświadczanie, łączenie stanów emocji, podążanie za zmysłami. Oddaje ją eksperymentalny performance
w Lublianie w 2010 r. Marion Laval -Jeanet „May the Horse live in me” polegający na przetoczeniu krwi konia do ciała artystki. Po zabiegu
jej ciało reagowało bardzo dynamicznie przechodząc fale zmiennych stanów o podłożu psychologicznym. Marion doznawała skrajnych
i nietypowych dla ludzkiego organizmu emocji. Wyznała, że był
to „paniczny lęk”, ale „mimo to czułam się niesamowicie silna…”.
Z kolei według oceny immunologów były to reakcje końskie. Jak można wytłumaczyć podwójny stan odczuwania w jakim znalazła się Marion? Najnowsze rozważania nad statusem performatywnym wykazują kwestię „pamięci ciała”. Pozwala ona człowiekowi dzielić się doświadczeniem, wchodzić w interakcję z rośliną, zwierzęciem, organizmem żywym. Relacje ze zwierzętami, w ujęciu Jacka Pankseppa umożliwia 7 systemów emocjonalnych ssaków, są one wspólne dla wszystkich ssaków należą do nich [SZUKANIE (seeking), GNIEW (rage/anger), STRACH (fear/anxiety), POŻĄDANIE (lust/sexuality)], OPIEKA (care/nurturance), PANIKA (panic/separation), ZABAWA (play/joy)]. Zupełnie inaczej zachodzi proces odczuwnia u roślin. Daniel Hamowitz w publikacji „Zmysłowe życie roślin” pisze: „Rośliny są świadome swojego otoczenia, a ludzie są jego częścią”. Stąd nie jesteśmy ludźmi sami przez się ale poprzez istnienie (proces życiowy) w środowisku zewnętrznym,
organizowanym przez emocje.

Magdalena Komborska

 

 

Słowa i treści kluczowe:

antropologia kulturowa, estetyka ekologiczna, transdyscyplinarność, dyskurs zrównoważonego rozwoju, humanistyczny antropocentryzm jako ratunek a nie zagrożenie dla środowiska naturalnego, poczucie wspólnotowości, postanrtopocentryzm, „chaosmos”, eko-logika (eko-dom, logika-myśl), wg Agnieszki Jelewskiej „ekotop” - „świat jako splot połączonych ze sobą mikrosfer, które tworzy każdy organizm zamieszkujący planetę”, wg Zygmunta Baumana: „[j]eśli w świecie jednostek ma zaistnieć wspólnota, może to być (i musi) jedynie wspólnota utkana ze wspólnej
i wzajemnej troski; „gatunki stowarzyszone”, naturokultura, estetyka zaangażowana, ekologia głęboka, inspiarcja ekopsychologią

 

 

 

DESIGN W PROCESIE_cykl konferencji, wystaw, warsztatów

IDEA

 

Początków procesów, w którym design wyłania się jako samodzielna dyscyplina zapewne należy szukać w Renesansie. Wtedy to pojawia
się myśl o arti del disegno, tzn. o „sztukach rysunkowych”. Dzieje słowa design splatają się pod tym względem z dziejami samej tej dyscypliny. Angielskie słowo design wywodzi się bowiem z włoskiego disegno, pojęcia, które pozwoliło po raz pierwszy w historii uchwycić́ pokrewieństwo architektury, malarstwa i rzeźby. To w Renesansie (w epoce, która nie miała jeszcze pojęcia „sztuk pięknych”) pojawiło się pojęcie „sztuk rysunkowych” – przekonanie, że wspólną podstawą owych sztuk jest disegno. Pamiętać jednak warto, że termin ten wprowadzony wówczas przez Cenniniego miał nie tylko znaczenie rysunku ale również projektu, zamiaru, koncepcji. Pod pojęciem designu kryje się wiele innych pojęć, które z kolei składają się architektura, estetyka przemysłu, projektowanie ergonomiczne, projektowanie graficzne i komunikacji wizualnej, przemysł artystyczny, stylistyka, sztuka przedmiotu, sztuki dekoracyjne, sztuki projektowe, sztuki stosowane, sztuki użytkowe, wzornictwo graficzne, wzornictwo przemysłowe. Design jest motorem napędowym współczesnej kultury i przemysłu kultury, przyczynia się bezpośrednio
do rozwoju wielu dziedzin związanych ze sztuką i przemysłem.

 

Akademia Mistrzów

Akademie Sztuk Pięknych kształcą twórców kultury w zakresie sztuk pięknych i sztuk projektowych. Polega ono na cyklicznych spotkaniach konferencyjnych o charakterze warsztatowym na tematy związane z problematyką kreatywnej edukacji sztuk projektowych i sztuk pięknych. Finalnym efektem będą prototypowane wybrane realizacje projektowe i publikacje do opracowania książkowego i elektronicznego całej rocznej edycji. Całość będzie podsumowana wystawą najlepszych prac z całego cyklu zaprezentowaną w naszej galerii oraz festiwalem o randze międzynarodowej.

 

 

uczestniczki/cy

Karolina Bracławiec, Agnieszka Brzeżańska, Julianna Czopczyc, Paula Drzewiecka - Heftowicz, Cezary Gajewski, Przemysław Garczyński,
Paulina Jackowska, Krystyna Jędrzejewska - Szmek,  Izabela Jurczyk, Andrzej Kaźmierczak, Paweł Kaźmierowski,
Aleksandra Kołwzan - Garczyńska, Kajetan Komorowski, Zuza Koprowska, Kajetan Luteracki, Krzysztof Maniak, Honorata Martin,
Magdalena Janina Nowicka, Agnieszka Kurkowska, Mateusz Olszewski, Magdalena Pela, Agata Przyżycka, Paula Smolka, Ewa Stopa-Pielesz, Katarzyna Swinarska, Monika Puchalska, Elwira Schabikowska, Julia Świderska, Alicja Walczyk, Anna Waligórska, Mariusz Włodarczyk

Oprawa graficzna

Martyna Wojdat

 

Kuratorka

Magdalena Komborska

 

Organizatorzy

Akademickie Centrum Designu i Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

 

Partnerzy

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Politechnika Gdańska, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytet Łódzki,  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Naneckiego PAN

Wystawa prezentowana w ramach Łódź Design Festival 2023 Future Perfect"


PROGRAM

czwartek, 27 kwietnia

18.00 Wernisaż wystawy

18.30 Oprowadzanie po wystawie z udziałem artystów i projektantów

Akademickie Centrum Designu, P0
Wstęp wolny

 

piątek, 28 kwietnia

09.30  - Rejestracja uczestników konferencji

10.00  - Otwarcie konferencji

 _kawa

10.10  - 14.30 Konferencja  - wystąpienia prelegentów

Prelekcje i prezentacje prac projektowych i artystycznych dydaktyków i gości

 Akademickie Centrum Designu, P1, sala konferencyjna

14.30  - 30 min_lunch

15.15 - 16.00 Konferencja  - spotkanie panelowe

 

miejsce

P1, P0_Akademickie Centrum Designu

Księży Młyn 13/15, Łódź

(wejście od ul.Księży Młyn)

Wystawa czynna

od 28 kwietnia do 23 maja 2023 r.

wt. - czw. 11.00 - 15.00
pt., sob. i ndz. 12.00 - 19.00
(wejście od ul. Księży Młyn)

/w okresie Łódź Design Festiwalu 18  - 23 maja wystawa czynna codziennie w godz. 21.00  - 19.00

Wstęp wolny