Young Polish Designers - Vienna Design Week, 24.09 – 03.10.2021, Sachsenplatz 4-6, 1200 Wiedeń

« wróć

Podczas Vienna Design Week 2021 młode pokolenie polskich projektantów prezentuje temat Uważności, która zmienia świat.

Komunikat prasowy

Wystawa Young Polish Designers: Care, Connect, Change przedstawia temat Uważności w takich kontekstach jak: ciało/zdrowie, społeczeństwo, otoczenie i natura. 26 projektantów z ośmiu polskich akademii sztuk pięknych swoimi pracami odpowiada na palące problemy dnia dzisiejszego. Premierowa ekspozycja jest kolejnym po prezentacji w Eindhoven przedsięwzięciem Akademickiego Centrum Designu, mającym na celu przybliżenie polskiego wzornictwa akademickiego publiczności międzynarodowej. Projekty ukazują reakcję na problemy otaczającego świata w dobie kryzysów takich jak m.in.: alienacja społeczna, zapaść ekologiczna czy międzyludzkie konflikty. W projekcie udział wzięły następujące uczelnie: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Wystawa rozpocznie się 24 września w Wiedniu podczas Vienna Design Week.

Czas, kiedy borykamy się z pandemią, problemami społecznymi i środowiskowymi, dla młodych projektantów był także czasem refleksji nad nową rzeczywistością, okresem przyjęcia aktywnej postawy popartej chęcią korzystania z dostępnych im narzędzi w celu zmieniania otaczającego świata. Wystawa pokazuje, które tematy i problemy wydają się istotne dla młodych designerów oraz jakie działania podejmują, by zmieniać status quo. Wsłuchanie się w ich głos pozwala spojrzeć na świat świeżym okiem i zarazić się wolą i chęcią transformacji na lepsze.

Jednym z tematów podejmowanych przez twórców jest relacja człowieka z ciałem. Projektanci łączą wiedzę z zakresu ochrony zdrowia, fizjoterapii czy psychologii ze swoimi umiejętnościami wzorniczymi. Wykazują się innowacyjnością oraz wrażliwością na pozamedyczne aspekty użytkowania, takie jak komfort psychiczny odbiorcy. Projektanci zwracają także uwagę na związane z pielęgnacją rytuały oraz propagują ekologiczne rozwiązania w tym zakresie.

Studenci z uwagą przypatrują się społeczeństwu, by uchwycić jego nastroje. Kiedy świat pełen jest polaryzujących opinii i podziałów, zwracają uwagę na międzyludzkie relacje. Starają się poprzez projekty zwiększać integrację i łamać bariery – czy to międzypokoleniowe, czy związane z niepełnosprawnością, czy wynikające z braku relacji ze względu na odległość dzielącą członków rodzin. Zwracają również uwagę na rolę i przyszłość człowieka w konsumpcyjnej rzeczywistości.

Świadome projektowanie oznacza także kształtowanie swojego otoczenia. Młodzi projektanci biorą czynny udział w wielu aktywnościach obywatelskich. Dążą do tego, by przestrzeń dotrzymywała kroku zmieniającym się potrzebom mieszkańców. Z drugiej strony z dużą wrażliwością próbują uchwycić charakter ważnych dla siebie miejsc. Zachęcają do częstszego obcowania z naturą, ale zwracają także uwagę na duże znaczenie środowiska wirtualnego.