Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta

« wróć

Projekt wspierający integrację studentów obcokrajowców na łódzkich uczelniach, przybliżający kulturę i tradycje studentów pochodzących z zagranicy, ułatwiający adaptację i asymilację oraz studiowanie na łódzkich uczelniach, realizowany w ramach programu „Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta” :„ŁÓDŹ AKADEMICKA INTEGRUJE – PLENER MALARSKI DLA STUDENTÓW ASP”.

W ramach projektu 15 studentów obcokrajowców oraz 5 studentów z Polski odwiedzą charakterystyczne miejsca w Łodzi. Zapoznają się z architekturą, historią i sztuką, które posłużą jako inspiracja do wykonania szkiców malarskich i rysunkowych.

Harmonogram:

11-17 X 2021r. działania projektowe

18-19 X 2021r. realizacja wystawy

19 X 2021r. godz. 10. 00 – wykład dr Łukasza Sadowskiego na temat sztuki łódzkiej sala audiowizualna - budynek CNS - Akademia Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi

20-31 X wystawa prac zrealizowanych w trakcie pleneru

Wernisaż  - 20 X 2021r. godzina 13:00 Galeria Odnowa - budynek główny - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Zadanie publiczne "Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców miasta" jest finansowane z budżetu Miasta Łodzi.