Konkurs kuratorski na projekt wystawy/instalacji w pawilonie polskim podczas London Design Biennale 2020

« wróć

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza otwarty konkurs na kuratorski projekt wystawy lub instalacji, która zostanie pokazana w pawilonie polskim podczas London Design Biennale 2020. Po sukcesie polskiej wystawy w 2018 roku, nagrodzonej specjalnym wyróżnieniem, Instytut planuje powrócić do stolicy światowego designu. Będzie to już trzecia prezentacja polskiego designu na londyńskim Biennale.

W założeniu konkursu koncepcja pawilonu powinna, z jednej strony wyrażać nowe i nieszablonowe podejście do prezentacji i popularyzacji wiedzy o polskiej myśli projektowej, z drugiej zaś – zachować spójność z charakterem i tematyką całego Biennale. Uwzględnienie w projekcie obu tych perspektyw będzie istotnym kryterium oceny prac konkursowych. Równie ważny będzie aspekt interaktywności przedstawionej koncepcji: kuratorski projekt wystawy lub instalacji powinien angażować zwiedzających z różnych środowisk i umożliwiać interakcję z nimi. Prace konkursowe powinny uwzględniać dotarcie zarówno do dyplomatów, kuratorów czy czołowych przedstawicieli sceny designu na świecie, jak również do publiczności London Design Biennale – szerokiego grona osób zainteresowanych kulturą i sztuką.

London Design Biennale, międzynarodowe spotkanie projektantów, kuratorów, studiów projektowych, jest jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych na świecie, a jego głównym celem jest prezentowanie narodowych wystaw. Udział w kulturalnych wydarzeniach o światowym wymiarze, poprzez prezentację najciekawszych dokonań w rozwoju polskiej myśli projektowej, stanowi realizację jednego z celów strategicznych Instytutu Adama Mickiewicza, jakim jest umacnianie w przestrzeni międzynarodowej przekazu o sile i oryginalności rozwijającej się od ponad tysiąca lat kulturze polskiej.

Trzecia edycja London Design Biennale odbędzie się w dniach 8-27 września 2020 r. w Somerset House – centrum kultury współczesnej, zlokalizowanym w jednym z najwspanialszych i największych osiemnastowiecznych budynków w Londynie. Swój udział w wydarzeniu zapowiedziało ponad 50 państw z całego świata. Tegoroczna odsłona wydarzenia ma koncentrować się wokół debaty, na temat uniwersalnego wpływu designu na współczesną kulturę. Eksplorować potencjał projektu, jako transformacyjnego narzędzia globalnego, posiadającego moc inspirowania i informowania.

Nowym dyrektorem artystycznym London Design Biennale 2020 została Es Devlin, nagradzana brytyjska artystka i projektantka, która jako jego motyw przewodni wybrała hasło „Rezonans” („Resonance”), podkreślając że żyjemy w epoce hiperrezonansu, a rezonans - wywoływany przez projekty designerskie czy twórcze działania artystów - może pozytywnie zmieniać zachowania i przekształcać społeczeństwa.

„Projektanci, myśliciele, artyści i twórcy dysponują siłą wywierania zadziwiającego wpływu na odbiorców, zmuszając ich niejako do zasadniczych zmian perspektywy, wykorzystując dostępne obecnie masowe sieci komunikacyjne w celu promowania określonych idei i praktyk na rzecz budowania bardziej zrównoważonej przyszłości – twierdzi Es Devlin. – Jesteśmy środowiskiem projektantów, mierzących się ze wspólnym globalnym wyzwaniem z kulturowo zróżnicowanej perspektywy: zbiorowy rezonans proponowanych przez nas idei i działań powinien stanowić obietnicę rzeczywistych przekształceń”.

Instytut Adama Mickiewicza przygotowuje polski pawilon na londyńskie Biennale już po raz trzeci. W roku 2016, podczas premierowej edycji wydarzenia, polski design reprezentowała wystawa „Wyborny trup: anatomia utopii”, kuratorowana przez Marię Jeglińską i Klarę Czerniewską. W 2018 roku w polskim pawilonie pokazana została wystawa „A Matter Of Things” Małgorzaty Wesołowskiej. Projekt, oparty na subiektywnym i emocjonującym wyborze obiektów znanych z historii ostatnich stu lat Polski, docenili organizatorzy wydarzenia, przyznając wystawie wyróżnienie Honourable Mention.

Konkurs Instytutu Adama Mickiewicza na autorską koncepcję wystawy lub instalacji w polskim pawilonie ma charakter otwarty. Projekt kuratorski powinien zawierać: koncepcję wystawy lub instalacji, pełny jej scenariusz wraz z wizualizacją lub szkicem oraz szacunkowy kosztorys produkcji projektu. Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba, musi posiadać kompetencje zapewniające wysoki poziom prezentacji, wymagana jest także dobra znajomość zagadnień współczesnego designu i architektury, w tym zjawisk zachodzących na jego międzynarodowej scenie, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw z obszaru designu, nowych mediów lub architektury (minimum dwie wystawy zagraniczne).

Laureata wyłoni jury złożone z polsKich i BrytyjsKich ekspertów, w składzie:

Prof. Andrzej Szczerski – polski historyk sztuki, krytyk sztuki, wykładowca i kierownik muzealniczych studiów kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek rad programowych Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Galerii Kordegarda w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Architektury we Wrocławiu. Autor wielu publikacji poświęconych sztuce XX wieku i sztuce współczesnej wydanych w Polsce i za granicą.

Ivan Blasi - architekt, profesor w Barcelona Architecture Centre (BAC), koordynator międzynarodowego konkursu architektonicznego im. Miesa van der Rohe. Prowadzi własną praktykę architektoniczną w studio 100 To Arquitectura. Jest kuratorem, wykładowcą i autorem artykułów o architekturze i fotografii.

Victoria Broackes – starszy kurator w Dziale Teatru i Sztuki Performatywnej w Victoria & Albert Museum, gdzie była kuratorką wielu prestiżowych wystaw, wśród nich bijącej rekordy popularności wystawy „David Bowie”. Broackes jest członkinią Rady Muzealnej londyńskiego muzeum Handel & Hendrix, absolwentką i członkinią Rady Powierniczej Royal College of Art oraz doradcą firmy Goldsmiths’ Company, gdzie jest członkinią Komisji ds. Kolekcji Sztuki Nowoczesnej, Publikacji i Komunikacji oraz Marketingu.

Tomasz Sławiński - architekt, członek SARP oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich, przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Autor kilkudziesięciu planów zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy i okolic. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Tomek Rygalik - projektant, wykładowca, kurator i doktor sztuki. Prowadzi pracownię projektowania na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie oraz Studio Rygalik. Był architektem polskiej prezydencji w Radzie UE. Wiele jego projektów stanowi część wystawy stałej Muzeum Narodowego w Warszawie. W 2015 założył markę TRE Product, a od 2016 roku współtworzy kreatywny kampus SOBOLE.

Barbara Krzeska - absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz London School of Public Relations. W latach 2006 – 2008 pracowała w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie, gdzie odpowiadała m.in. za marketing wydarzeń. Od 2008 roku związana z Instytutem Adama Mickiewicza w Warszawie, w którym zajmowała się działaniami promocyjnymi Polska! Year oraz prowadziła Projekt Statutowy - wielodziedzinowy projekt IAM obejmujący wszystkie priorytety geograficzne. W latach 2013 – 2018 zajmowała stanowisko Kierownika Wydziału Komunikacji IAM. Od 2012 roku kieruje projektem promocji polskiego designu za granicą.

Przewodniczącą jury jest p.o. dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, Barbara Schabowska–Maszenda.

Projekty konkursowe należy zgłaszać do dnia 27.02.2020 roKu do godziny 16:00

(decyduje data stempla potwierdzającego wpływ do siedziby IAM) na adres:

Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25
00-560 Warszawa
z dopiskiem „London Design Biennale 2020”.

Pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Adama Mickiewicza:

https://iam.pl/pl/konkurs-na-kuratorski-projekt-wystawyinstalacji-w-pawilonie-polskim-podczas-london-design-biennale

Dodatkowych informacji udziela:
Natalia Gedroyć
ngedroyc@iam.pl