Akademickie Centrum Designu - Bio- Kreacja

Bio- Kreacja

« wróć

Domykanie cyklu. Pod względem gospodarczym nie musimy już wzrastać

Kreacja, uznana jest jako akt tworzenia, przeżycie twórcze, prowadzące do powstania dzieła sztuki bądź projektu użytkowego. Dzieło sztuki i produkt podlegają dynamice świadomych operacji twórczych, ale i procesom zależnym i niezależnym od swojego twórcy-kreatora. Złożony akt kreacji ma charakter indywidualny lub zbiorowy. Ponad to kreacja to potrzeba silnej więzi z Naturą i afiliacja z innymi formami życia ale i wręcz odejście od piękna i komfortu ekspolatacji Natury. Finalnie tytułowa bio-kreacja kierować ma ku myśli o współkreacji „Nowego Wspaniałego Świata”.

Realnie i powszechnie rozwój Świata jest rozwojem rynku. Warunkują go tzw. czynnik TFP1. Z raportu BŚ2 i KRD3Polska gospodarka w ostatnich latach nie była wystarczająco produktywna. W sytuacji totalnie rozrastającej się konsumpcji ratunkiem ma być kapitał pomostowy, interakcje wśród ludzi, wspólne zaangażowanie w sposób myślenia o świecie, spontaniczna samoorganizacja, pomysły na to jak korzystać z dostępnego dobrobytu, jak dokonywać wyborów by go tworzyć. Dla rynku stały się ważne czynniki pozaekonomiczne społeczno-kulturowe czy geograficzno –przyrodnicze4, postawa inteligentnego i kreatywnego, produktywnego uczestnika rynku w kontekście globalnym a przede wszystkim narodowym i lokalnym. Socjokreacja, jest jedną ze ścieżek nowej gospodarki, która być może będzie środkiem na rozwarstwienie społeczne i nierówność ekonomiczną trwającą w Polsce od 1990 r. Jaki typ kreacji wiedzie do nowego porządku Świata, integracji ekonomicznej i integracji w ujęciu globalnym i lokalnym zarazem?

 

Magdalena Komborska

Autorki/rzy: Edyta Barańska, Magdalena Berlińska & TEAM [ Joanna Karaś, Magdalena Pigońska, Agnieszka Stefańczyk, Magda Kaszowska, Laura Kleinowska, Maria Kostrzak, Wiktoria Kasprzak, Julia Kulesza, Julia Pękała, Julia Miecznikowska, Martin Marchewicz, Kinga Bukowska, Natalia Potocka, Oliwia Saltarska, Zuzanna Michałowska], Tomasz Gęstwicki, Przemysław Hajek & dżdżownice, Karolina Hałatek, Edyta Hul, Bartek Jarmoliński, Małgorzata Kalińska, Agnieszka Leszczyńska-Mieczkowska, Marta Madej, Beata Nikolajczyk-Miniak, Grzegorz Siembida, Magdalena Starska, Magdalena Stecka, Marek Straszak, SZARE WRONY [Ania Witkowska & Alicja Karska], Ania Witkowska, Weronika Wojnarowicz

Oprawa wizualna wystawy: Małgorzata Walaszczyk i Przemysław Tomaszewski

Kuratorka: Magdalena Komborska

Organizatorzy Akademickie Centrum Designu w Łodzi Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Partnerzy Akademia Sztuki w Szczecinie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Miejsce

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdynia 1-9 lipca 2023 r

 

1 TFP = total factor productivity. Są to trudno mierzalne czynniki: postęp technologiczny, innowacje, kapitał ludzki, powstawanie nowej wiedzy. Warunkują one stabilną gospodarkę. W: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8528176,recesja-gospodarka-konsumpcja-sposoby-na-kryzys.html

2 Bank Światowy „Paths of Productivity Growth in Poland: A Firm Level Perspective” (Ścieżki wzrostu produktywności w Polsce: perspektywa z poziomu przedsiębiorstw)

3 Z Krajowego Rejestru Długów wynika, że w 2021 r. zaległe raty kredytów i niezapłacone rachunki za media czy internet wynosiły ponad 45 mld zł, a tylko w ciągu I kw. tego roku kwota ta wzrosła o kolejne 800 mln zł, w: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8528176,recesja-gospodarka-konsumpcja-sposoby-na-kryzys.html

4tj. położenie geograficzne, miejsce zamieszkania, klimat, warunki środowiska naturalnego, stopień zanieczyszczenia